Egyházi épületek

  • © Atout France Patrice Thébault

    © Atout France Patrice Thébault

  • © Atout France - CDT Calvados

    © Atout France - CDT Calvados

Egyházi épületek

Franciaországban vége-hossza nincs a különböző nagyságú, rendeltetésű egyházi épületeknek, találunk itt kolostort, apátságot, katedrálist, templomot, kápolnát, hogy csak néhányat említsünk.

A monostor az az egyházi intézmény, ahol valamely szerzetesrend tagjai élnek. A monostorok épületegyüttesében megtalálhatjuk az apáti palotát, az apátsági templomot, a kolostort, a zárdát, a kommandériumi épületet, a szerzetesi iskolát, a remetelakot vagy a káptalani termet.

Az apátság olyan monostor, melynek élén apát vagy apátnő áll. A XI-XII. század során a cisztercita minta alapján számtalan apátság jött létre országszerte: köztük olyan ékességek mint a Silvacane-i (Bouche-du-Rhone), a Senanque-i (Vaucluse), a Pontogny-i (Yonne), a Noirlac-i (Cher), a Longport-i (Aisne), a Le Thoronet-i (Var), a Fontenay-i (Côte-d'Or) vagy a l'Épau-i (Sarthe).

A katedrális egy adott egyházmegye püspöki székesegyháza. A gótikus egyházi építészet igazi gyöngyszemei a párizsi, a Reims-i vagy a Chartres-i székesegyház. A románkori Poitiers-i, az Albi-i vörös és a modern Evry-i katedrálisok szintén figyelemreméltóak.

A bazilika titulust a pápa adományozhatja az egyházi épületeknek. Fontos franciaországi bazilikát találunk Saint-Denis-ben vagy Lourdes-ban.

Az általános gyűjtőfogalom a keresztény vallás kulturális központját betöltő, felszentelt épületre a templom, ezen belül megkülönböztetünk apátsági, káptalani, kolostori és egyházközségi templomot presbitériummal és sírkerttel.

A templomnál kisebb kápolnának nincs egyházközségi rangja. De kápolnának nevezzük a templom épületén belüli kisebb, jól elkülönülő építészeti egységet, ahol külön oltárnál imádkozhatunk.

Ez a rengeteg elnevezés mind azt a nagy ívű egyházi és egyben építészeti fejlődést mutatja, amit a kereszténység az évszázadok során Franciaországban is megélt.