Повторно откриване на Musée de l’Homme в Париж

Published on December 21, 2015
Повторно откриване на Musée de l’Homme в Париж paris fr

Помещаващ се в сграда, построена по случай световното изложение през 1937 г., Musée de l’Homme отваря отново врати на 17 октомври и то след като е бил затворен над 5 години.

Единствен по рода си проект в Европа, новият музей прегрупира на едно място колекциите по праисторическо развитие, биологична антропология и култура, а също и научно-изследователски център за еволюцията на хората и обществата. 

Обходът се основава на безценните колекции, като останките от Кроманьонския човек, палеолитната статуетка, наречена „Венера от Леспюг“, анатомичните восъчни отливки … 

Колекциите в Музея на хората се считат за едни от най-важните в света в областта на праисторията и антропологията.

 

Musée de l'Homme 

17 place Trocadéro
75116 Paris cedex
Tel. : +33 (1) 44 05 72 72
E-Mail: contact.mdh@mnhn.fr

Things to see

Point of interest