Nice Bus Park: Online rezerviranje parkinga za autobuse

Published on March 30, 2017
 • Nice

  © Atout France/ Nicole Lejeune

  Nice

  © Atout France/ Nicole Lejeune

 • Nice

  © Atout France/ Emmanuel Valentin

  Nice

  © Atout France/ Emmanuel Valentin

Nice Bus Park: Online rezerviranje parkinga za autobuse Nice fr

Grad Nica je od 2014. godine uspostavio poseban mehanizam kako bi olakšao parkiranje turističkih autobusa u gradu, uključujući zone ulazaka i silazaka putnika iz autobusa, kao i mjesta za parkiranje na parkiralištu Avenije XVème Corps u istočnome dijelu grada.

Godine 2015. internet stranica Nice Bus Park, namijenjena rezerviranju mjesta za autobuse, upotpunila je ovaj mehanizam.

Od 1. travnja online rezerviranje putem ove internet stranice postalo je obvezatno! Autobusi koji budu parkirani na parkiralištu Avenije XVème Corps bez listića za rezervaciju istaknutog na prednjem staklu, automatski će dobiti prekršajnu kaznu. Isto tako, prekršajne će kazne biti izrečene vozačima koji se budu zaustavljali da ispuste ili prime putnike izvan za to predviđenih zona.


Detaljnije informacije: en.nicetourisme.com/parkings-for-coaches

Kontakt :

Nadja Graf - Market Manager, Leisure & MICE development

Phone: +33 (0)4 89 06 48 20
E-mail: nadja.graf@otcnice.com

 

Turistička organizacija Nice-Côte d’Azur
5, Promenade des Anglais
06302 Nice - FRANCE
Tel. +33 4 92 14 46 14

http://en.nicetourisme.com/

 

More information

Point of interest