France.fr – новото име на френския портал за туризъм

Published on November 02, 2015
France.fr – новото име на френския портал за туризъм Paris fr

По случай 1-та Годишна конференция по въпросите за туризма, под патронажа на г-н Лоран Фабиус, министър на външните работи и международното развитие, министърът съобщи, че интернет сайта за туризъм във Франция – www.rendez-vousenfrance.com, вече ще се нарича www.France.fr.

Порталът www.rendezvousenfrance.com, управляван от агенцията за развитие на туризма – Atout France, става от днес www.France.fr.

„Това име на домейн, притежавано до този момент, но неизползвано от правителството, е шанс за френския туризъм. Една чудесна възможност да се засили присъствието на сайта в интернет и да се увеличи публиката му“, похвали се Кристиан Мантеи, изпълнителен директор на Atout France.

Началната страница на сайта позволява да изпъкнат ключовите „марки“, които рекламират Франция като дестинация в чужбина (Париж, остров Мон Сен Мишел, Шампан…), но също така и значимите събития, чието домакинство е стратегическо за Франция.

Страницата дава достъп на 17 езика до съдържание, което изтъква Дестинациите и клъстерите по компетентност, които са съществено значими за Франция като дестинация.

Посветеният на българския пазар сайт, чието съдържание е на английски език, се намира на входа „Eastern Europe”.

До 2016 г. рекламната марка на френския туризъм – RendezvousenFrance.com, ще се замени от France.fr.

 

 

 

More information

Things to see

Point of interest