1 milijarda eura za turizam

Published on October 27, 2015
 • Atout France

  Atout France

 • © Atout France

  © Atout France

 • © Atout France

  © Atout France

1 milijarda eura za turizam Paris fr

Povodom 1. godišnje Konferencije Turizma, ministar vanjskih poslova i turizma u Francuskoj, Laurent Fabius je najavio stvaranje platforme za ulaganja, čiji je cilj izdvojiti jednu milijardu eura u roku od 5 godina za razvoj ovog sektora u Francuskoj. 

Ova platforma, koja će se zvati France Developpement Tourisme, će imati za prioritet sljedeće sektore: smještaj, opremu i infrastrukturu i poslovne subjekte. Njome će upravljati francuska javna finansijska institucija Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Ministar vanjskih poslova i turizma želi jamčiti prestiž Francuske i njeno mjesto prve turističke destinacije u svijetu za sljedećih 20 godina.

„Turizam je nacionalno blago. I predstavlja više od 7% bruto domaćeg proizvoda, dva miliona radnih mjesta i donosi svake godine na desetine milijardi eura u francuskoj trgovinskoj bilanci, što predstavlja strateški sektor za francusku ekonomiju. Turizam je također odlučujući faktor uticaja i značenja Francuske u svijetu.“

Paralelno uz podršku turističkim investicijama, Laurent Fabius temelji svoju strategiju na tri segmenta: edukacija, digitalna tehnologija i doček.

U tom kontekstu, ministar je najavio:

- Stvaranje „Konferencije izvrsnosti u turizmu“, čije je upravljanje povjereno gospodarskoj komori regije Paris Ile-de-France. Ova mjera obuhvata povezivanje škola i sveučilišta s ciljem promicanja francuske edukacije u turizmu (a odnosi se kako na edukaciju i obuku u visokom stručnom sektoru obrazovanja tako i na opće tečajeve, koji će nuditi obrazovanje u turizmu). Mooc Accueil France (Massive Open Online Courses), razvijen od strane Atout France u suradnji sa Akademijom Turizma će upotpuniti ovu mjeru.

- Pokretanje portala www.france.fr, zvaničnog portala francuskog turizma, posvećenog promicanju destinacije Francuska, kojim upravlja Atout France. Sadržaj na 17 jezika sa portala rendezvousenfrance.com je prebačen na ovaj novi portal sa mnogo snažnijim imenom, koji je operativan od 8. listopada. 

- Dodjela fonda od 5 milijuna eura namijenjenih jačanju financijskih sredstava posvećenih promicanju destinacije Francuska.

Glavne najave ukratko:

1 milijarda eura će biti uložena za razvoj turizma u narednih pet godina. U nastavku ove udarne mjere, bit će formirana „Konferencija izvrsnosti u turizmu“ (CFET) sa ciljem povezivanja škola i sveučilišta za promicanje francuske ponude edukacije u turizmu. Osim toga, financijska sredstva, posvećena promociji destinacije Francuska će ojačati. Više od pet milijuna eura za 2015 godinu kroz prihode iz postupka ispostave viza. Konačno, portal www.france.fr će zvanično biti pokrenut za promicanje destinacije Francuska na internetu.


4 stuba za uspjeh u turizmu: 

 • Doček
 • Investicije
 • Obrazovanje
 • Digitalna tehnologija.

 

More information

Things to see

Point of interest