1 милиард евро деблокирани за туризма

Published on November 02, 2015
 • Atout France

  Atout France

 • © Atout France

  © Atout France

 • © Atout France

  © Atout France

1 милиард евро деблокирани за туризма Paris fr

В рамките на 1-та Годишна конференция по въпросите за туризма министърът на външните работи и на туризма във Франция, Лоран Фабиус, обяви създаването на нова инвестиционна платформа, чиято цел е за период от 5 години да бъдат събрани един милиард евро за развитието на сектора във Франция.

Тази платформа, наречена France Développement Tourisme (Развитие на туризма във Франция), ще има за приоритет следните сектори: базите за настаняване, оборудването и инфраструктурата, както и фирмите. Тя ще се управлява от Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)(Фонд за депозити и обезпечения).

Министърът на външните работи и на туризма цели утвърждаването престижа на Франция, както и мястото й на първа световна туристическа дестинация през следващите двадесет години.

„Туризмът е национално съкровище. Той представлява повече от 7% от брутния ни вътрешен продукт, два милиона работни места, неподлежащи на делокализация, и носи всяка година десетки милиарди евро на търговския баланс, което го превръща в стратегически за икономиката ни сектор. Туризмът е също и определящ фактор за влияние и въздействие на Франция в целия свят“.

Ето защо, паралелно с подкрепата за инвестиции в туризма, Лоран Фабиус основава стратегията си на още три фактора: обучение, цифрофизация и посрещане.В тази връзка Лоран Фабиус оповести:

В тази връзка Лоран Фабиус оповести:

Създаването на Конференция за обучения, насочени към качеството в туризма, под ръководството на Търговската и индустриална камара в Париж, Ил дьо Франс. Този механизъм се отнася едновременно за специализираните обучения от висшето образование, но също и за по-общи курсове, предлагащи обучение в сферата на туризма; онлайн курсът „Accueil France“ от типа MOOC¸ разработен от агенцията за развитие на туризма – Atout France, съвместно с Tourism Academy допълва този механизъм.

Стартирането на www.france.fr – националният портал, посветен на промотирането на Франция като дестинация, управляван от агенцията за развитие на туризма – Atout France. Съдържанието на 17 езика на страницата www.rendezvousenfrance е прехвърлено в този портал с въздействащо име на домейна, който функционира от днес. Atout France ще организира обществена поръчка за установяване на партньорство и с други участници с цел да се обогати съдържанието на сайта и да се осигури международното развитие на сайта France.fr.

Предоставяне на фонд от 5 милиона евро с цел увеличаване на финансовите средства, предназначени за промотирането на Франция като дестинация.

Основните линии на съобщението накратко:

1 милиард евро за развитието на туристическия филиал ще бъдат инвестирани в следващите 5 години. Като продължение на тази шокова мярка ще бъде създадена Конференция за обучения, насочени към качеството в туризма (CFET), с цел да създаде мрежа за висшите училища и университетите, която да рекламира предлаганите обучения във Франция. Освен това, финансовите средства, предназначени за промотирането на Франция като дестинация, ще бъдат подсилени. Повече от 5 милиона евро за 2015 г. благодарение създаването на процедура по предоставяне на средства от приходите от визи. И накрая, сайтът от ключово значение www.france.fr ще заработи, за да се промотира онлайн Франция като дестинация. 

Налице са 4 основни стълба за успешното осъществяване на тези проекти за френския туризъм:

 • Посрещане
 • Инвестиции
 • Обучение
 • Цифровизация

 

More information

Things to see

Point of interest