Otvaranje pešačkog mosta prema Mont-Saint-Michelu!

 • MSM

  © Thomas Jouanneau

  MSM

  © Thomas Jouanneau

 • © Thomas Jouanneau

  © Thomas Jouanneau

 • © Thomas Jouanneau

  © Thomas Jouanneau

 • © Thomas Jouanneau

  © Thomas Jouanneau

Otvaranje pešačkog mosta prema Mont-Saint-Michelu! Mont Saint Michel fr

 

Mont Saint Michel, uvršten na UNESCOV popis svetskog kulturnog nasleđa, jedna je od prvih francuskih turističkih destinacija sa 2,3 miliona posetitelja u 2013. 

Pešački most, koji vodi do Mont Saint Michela, i prelazi preko la Mancha, otvoren je za pešake od utorka 22. jula, po prvi put omogućavajući posetiteljima da dođu do Opatije bez da pri tome moraju prelaziti preko nasipa s cestom koji je to tada bio u upotrebi.

Ovaj pešački most je osmišljen bez vizualnih prekida sa delom sagrađenim na nasipu na dužini od 1 km od kopna. Ova veoma elegantna arhitektura zaobljenog oblika dužine 760 metara, nudi jednu aleju prekrivenu hrastom, vrlo ugodnu za pešake (4,5 m) i jednu centralnu traku za vozila, koja će naknadno biti puštena u promet (6,5 m). 

Radovi na pešačkom mostiću, koje potpisuje austrijski arhitekt Dietmar Feichtinger, biće završeni na ljeto 2015:

 • Krajem septembra veliki plato u podnožju bedemâ, na kojem će završavati most.
 • Od jeseni i narednih 6 meseci: nasip s cestom će biti srušen i novi kanal će biti prokopan kako bi se omogućio protok plimnih valova i nanosa od Couesnona prema Istoku Monta.
 • Proljeće/leto 2015: nakon što ovi radovi budu završeni, more će okruživati Mont Saint Michel blizu pola godine, a podnožje  utvrđenja će se kupati u moru dvadesetak dana godišnje.

 

Vaš kontakt za sve upite za Mont Saint-Michel ili za regiju Normandiju:

Jérôme MERCIER PAPIN
Head of promotion 
Normandie Tourism Board
Tel. : 02 32 33 67 69
Email: j.mercier-papin@normandie-tourisme.fr
www.normandie-tourisme.fr
www.pro-normandie-tourisme.com