Фестивал Normandie Impressionniste 2016

Фестивал Normandie Impressionniste 2016 Rouen fr

Организирано от 16 aприл до 26 септември 2016 г., третото издание на фестивала Normandie Impressionniste заздравява още повече положените основи от двете предходни издания, които събраха 1,8 милиона посетители.

Тазгодишното събитие има една своя важна особеност, но Normandie Impressionniste вече заинтригува целия регион на Нормандия и, в известна степен, даже предсказа нововъведената карта на регионите.
Това е първото събитие от подобен мащаб, организирано в новосформирания нормандски регион.

Тематиката за 2016 г. е ориентирана къмимпресионизма в портретите. Портрети в класическия смисъл на думата, но също така и в една по-съвременна интерпретация.
Целта е повече от всякога в сърцето на фестивала да се постави човекът: портрет на една епоха и обществото от XIX век, неговите забавления, неговите жени, деца, артисти... Фестивалът ще обърне особено внимание и на модерните форми като селфито.

Чрез него ще се зададат въпросите относно виждането за нас самите и другите, нуждата от него и посланието, което носи 140 години по-късно.

Изданието на фестивала Normandie Impressionniste за 2016 г. има всички необходими предпоставки за големия си успех.


За контакти
Normandie Impressionniste
14 bis, avenue Pasteur
76006 Rouen

Контакт за почивка в Нормандия

Normandy Tourism Board
Edouard Valere 
Tel. : 0033 2 32 33 67 69
E-Mail: e.valere@normandie-tourisme.fr
www.normandie-tourisme.fr
www.pro-normandie-tourisme.com