Фестивал на гастрономията 2014

  • © Fête de la gastronomie

    © Fête de la gastronomie

  • © Paris Tourist Office - Marc Bertrand

    © Paris Tourist Office - Marc Bertrand

  • © Atout France_Cédric Helsly

    © Atout France_Cédric Helsly

Фестивал на гастрономията 2014 Paris fr

Със своите традиции и нововъведения Франция е безспорен лидер в света на кулинарното изкуство. Синоним на удоволствие и творчество, гастрономията оказва и голямо икономическо влияние по отношение на трудовата заетост.

От 2010 г. насам, френската гастрономическа трапеза е включена в списъка на нематериалното културното наследство на ЮНЕСКО. С това решение на ЮНЕСКО Франция обяви въвеждането на Фестивала на гастрономията, който се провежда във Франция всяка година по повод първия ден на есента. 

Четвъртото издание на Фестивала на гастрономията ще се проведе с подкрепата на Арно МОНТЕБУР, Министър на икономиката, възстановяването на производството и цифровите технологии и на Валери ФУРНЕЙРОН, държавен секретар по въпросите на търговията, занаятчийството, потреблението и социалната и солидарна икономика на  26, 27 и 28 септември 2014 г. във Франция и в чужбина.

Фестивалът е празник за всички страни, професионалисти и любители, които допринасят за международната му репутация.

От 2013 г. насам фестивалът се провежда в продължение на три дни. Той предоставя една реална възможност за всички заинтересовани страни, които имат отношение към гастрономията – от сектора на общественото хранене до занаятчиите, като се мине през териториалните общности и земеделските производители - да участват и разработват амбициозни събития. Освен това на фестивала може да присъства всякаква аудитория благодарение на предлаганото разнообразие от оригинални събития.

Популярен и щедър, Фестивалът на гастрономията е предназначен за всякаква аудитория. Министърът на икономиката приканва всички французи да се обединят около ценностите, свързани със споделяне и сърдечност, като припомня, че успехът на този празник минава през ангажиментите на участниците и авторите на проекти.

През 2013 г. над 2000 града, 22 региона и 4 отвъдморски департамента бяха домакини на 7 650 събития по повод на Фестивала на гастрономията, организирани във Франция и в чужбина.

Повече информация на уебсайта: www.fete-gastronomie.fr 

 

 

Things to see

Point of interest