Ochrana přírodních a kulturních památek na celém území

Published on 23 Září 2013
 • Přírodní parky

  © ATOUT FRANCE/Pascal Gréboval

  Přírodní parky

  © ATOUT FRANCE/Pascal Gréboval

 • Přírodní parky

  © ATOUT FRANCE/Fabrice Milochau

  Přírodní parky

  © ATOUT FRANCE/Fabrice Milochau

 • Přírodní park

  © ATOUT FRANCE/Fabrice Milochau

  Přírodní park

  © ATOUT FRANCE/Fabrice Milochau

 • Přírodní parky

  © ATOUT FRANCE/CRT Champagne-Ardenne/Oxley

  Přírodní parky

  © ATOUT FRANCE/CRT Champagne-Ardenne/Oxley

Ochrana přírodních a kulturních památek na celém území 75000 Paris fr

Francie oplývá pozoruhodnými kulturními a přírodními památkami: různorodost míst je vyjímečná a velmi přitažlivá - zámky, církevní stavby, opevněná města, parky, zahrady, lesy...

Zejména biodiversita je velkým trumfem země šestiúhelníku: bylo zde zaregistrováno 4.500 původních rostlinných druhů, z toho patří 943 mezi ohrožené. Fauna čítá 531 živočišných druhů: jako všude jinde jsou ekosystémy oslabeny naším způsobem života a úbytkem přirozených míst výskytu. 38 druhů patří mezi "ohrožené" (z toho 22 ptáků a 9 savců, např. netopýři).

Ochrana těchto cenných památek je prioritou určující turistickou politiku Francie v rámci turistického dlouhodobého rozvoje. Několikero stanov a organizací tvoří důsledný způsob ochrany, opírající se o silnou právní podporu.

Síť chráněných míst ve Francii zahrnuje:  

- 10 národních parků  

- 290 přírodních rezervací

- přes 100 000 ha území spadajících pod ochranu pobřeží

- 48 regionálních přírodních parků, každý z nich je členem charty

Turistické stezky

65.000 km značených dálkových turistických stezek Grande Randonnée (GR® a GR de Pays®) a 115.000 km značených cest Promenade et Randonnée (PR) je pravidelně upravováno za pomoci  6000 dobrovolníků z Francouzské federace pěší turistiky.

Lesy

Lesy pokrývají 15 mil. hektarů, což znamená více než čtvrtinu rozlohy metropolitní Francie a rozlišují se různorodostí vycházející z četných klimatických vlivů (středomořský, oceánský, kontinentální, horský). 27% je veřejným majetkem nacházejícím se ve vlastnictví státu a obcí a je řízeno veřejnou obch. společností ONF (office national des forêts). Lesy v soukromém vlastnictví jsou také využívány, tzn. obhospodařovány a regenerovány dle přísných pravidel a měřítek. Tato voluntaristická politika správy lesů sahá do XIII. století: jedinečný případ v dějinách!

V době sucha je francouzský veřejný sektor z důvodu lesních požárů  v pohotovosti s plným nasazením, zejména v oblastech kolem Středozemního moře: nařízení upravující limitovaný vstup do zalesněných oblastí v létě, preventivní vyklučování a stálá obnova zpustošených terénů. 

Byly využity i další významné prostředky: založení speciální požárnické jednotky zaměřené na hašení lesních požárů, letecká flotila, pravidelné hlídky, přelety helikoptérou a mobilní hlídky...Výsledky jsou důkazem: počet požárů a znehodnocených ploch je již 5 let stabilní a výrazně se za posledních 20 let snížil. 

Mezinárodní organizace

Na evropské úrovni byla síť ekologických míst Natura 2000 založena v r. 1992. Ve Francii zahrnuje dle evropského doporučení 1.700 zajímavých míst s dvojím cílem - ochrana druhů fauny a flory a přirozených míst výskytu. 

UNESCO je na a mezinárodní úrovni centrální organizací na ochranu přírodních a kulturních památek. Deset míst ve Francii nese  označení  "biosférická rezervace" a 38 míst  je zanesených na listině světových památek UNESCO.

 

Několik asociací pracuje také ku prospěchu ochrany památek jako jsou parky a zahrady nebo symbolická místa. Podporují a pomáhají správcům těchto míst a uplatňují politiku údržby šetrné k životnímu prostředí. 

 

Autor: Philippe Bardiau

Related videos

 
 

Sponsored videos

 
 
 
 

Náš tip

Zajímavost