Změny ve francouzské DPH od roku 2014

Published on 28 Listopad 2013
  • © Atout France/PHOVOIR

    © Atout France/PHOVOIR

Změny ve francouzské DPH od roku 2014

Na základě článku č. 68 3. zákona o financích z roku 2012 dojde od 1. ledna 2014 ve Francii opět ke změnám v sazbách TVA = české DPH.


V metropolitní Francii:  • základní daň, která je aplikována na většinu zboží a služeb se zvedne z 19,6 % na 20 %,

  • snížená daň, která se týká služeb restaurací, prodeje polotovarů, dopravy a prací na renovacích ubytovacích zařízení se zvedne ze 7 % na 10 %,

  • daň na Korsice se zvedne z 8 % à 10 %,

  • snížená daň týkající se zboží nutného k životu (potraviny a energie) bude snížena z 5,5 % na 5 %.

Tyto nové sazby budou aplikovány od začátku roku 2014. Pro její výši není rozhodující datum plnění služby, ale datum vystavení faktury – je jedno, jedná-li se o zálohu nebo doplatek.
Jsou-li zálohy za služby plněné v roce 2014 inkasované před 1. lednem 2014, je aplikována původní sazba DPH.