Voulez-vous mluvit o hudbě?

Published on 20 Červen 2017
  • Francouzská úsloví inspirovaná hudbou

    © BETC pour France.fr

    Francouzská úsloví inspirovaná hudbou

    © BETC pour France.fr

Voulez-vous mluvit o hudbě?

Svátek hudby (21. června) je ideální příležitostí pro malý kvíz...

 

Týkají se hudby, ale jsou také chytré, smysluplné, absurdní, podivné: všichni Francouzi tato běžná úsloví znají.

A co vy, rozumíte jim?

 

1. Co znamená: „Je connais la musique.“ („Tuhle hudbu znám.“)?

A. Studovala/a jsem solmizaci,mohl/a bych dávat lekce Mozartovi

B. Tuhle situaci dobře znám, jsem na to zvyklý/zvyklá.

C. Přišel/přišla jsem o panenství

 

2. Co je „réveil en fanfare“ („budíček s fanfárou“)?

A. Opakování hudebního matiné

B. Sólo na basový buben

C. Brutální nebo hlučný budíček

 

3. Co znamená „Change de disque!“ („Změň desku!“)?

A. Přestaň opakovat pořád to samé dokola.

B. Najdi si milence.

C. Přestaň brečet.

 

4. Co znamená: „C’est du pipeau“ („To je vábnička“)?

A. Je to lahodné.

B. Nestojí to za nic

C. To je lež.

 

5. Můžete říct „Flûte“ („Flétna“) místo:

A. Zut („Sakra“)

B. Bonjour („Ahoj“)

C. Merci („Díky“)

 

6. Co to je „se faire sonner les cloches“ („nechat si zazvonit zvony“)?

A. Dopřát si jídlo ve výborné restauraci

B. Hrozně se pohádat

C. Uhodit se do kolena.

 

7. Co znamená „chanter comme une casserole“ („zpívat jako kastról“)?

A. Vyzradit komplice

B. Být vyděšený

C. Zpívat velmi falešně

 

8. Kdo je „ténor“ („tenor“) jinde, než v opeře?

A. Charakterní člověk

B. Někdo velmi hlasitý

C. Člověk, který je nejlepší ve svém oboru

 

Správné odpovědi jsou: 1B - 2C - 3A - 4C - 5A - 6B - 7C - 8C