Nový elán pro francouzský cestovní ruch

Published on 25 Únor 2014
 • Provence-Alpes-Côte d'Azur

  © ATOUT FRANCE / Christophe Duranti

  Provence-Alpes-Côte d'Azur

  © ATOUT FRANCE / Christophe Duranti

 • © Atout France / Michel Angot

  © Atout France / Michel Angot

 • © Atout France / Jean François Tripelon-Jarry

  © Atout France / Jean François Tripelon-Jarry

 • © Atout France / Hervé Le Gac

  © Atout France / Hervé Le Gac

 • © Atout France / Jean Malburet

  © Atout France / Jean Malburet

Nový elán pro francouzský cestovní ruch

Mezinárodní organizace cestovního ruchu (UNWTO - World Tourism Organization) oznámila ve své výroční zprávě na konci ledna, že Francie v roce 2013 obhájila pozici první turistické destinace na světě, a to za USA a Španělskem. V roce 2012 navštívilo Francii 83 miliónů turistů z celého světa. Dle organizace WTO dosáhla Francie v roce 2013 nárůstu o 6%, v roce 2012 to bylo 1,8 %. Tento nárůst je velmi významný, protože v mezinárodním cestovním ruchu to bylo průměrně 5%.


Francouzské ministerstvo pro cestovní ruch zatím bilanci za rok 2013 nevydalo, přesto ale potvrzuje tyto údaje, které pocházejí od poskytovatelů služeb, zvláště na základě zdrojů ze vzdálených trhů. Generální ředitel Francouzské agentury pro cestovní ruch, Christian Mantei potvrzuje, že Francie je zahraniční destinací číslo 1 pro turisty z Číny, USA a Brazílie.


V této roční bilanci cestovního ruchu figurují take evropští turisté, kteří Francií projížděli, a tak si Francie klade za cíl, zvýšit v nadcházejících letech příjmy z cestovního ruchu. Momentálně je Francie s účtem příjmů z cestovního ruchu na 3. místě za USA a Španělskem.


Z tohoto důvodu svolala v listopadu 2013 Sylvia Pinel, ministryně obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, Fórum cestovního ruchu (Assises du Tourisme), které má za úkol na jaře 2014 zveřejnit nový program, jehož cílem je, aby si Francie pojistila 1. místo mezi nejnavštěvovanějšími zeměmi a ještě vice posílila svou atraktivitu.


Celkem devét grémií (veřejná správa, územní korporace a mnoho soukromých společností z oblasti cestovního ruchu jako hotelové řetězce, provozovatelé zábavních parků či zimní střediska) pracují na konkrétních plánech s těmito devíti hlavními body: • podpora nových nabídek v destinacích

 • obohacení a práce na rozmanitosti turistické nabídky

 • posílení strategie eventové a kongresové turistiky

 • zlepšení přijetí zahraničních hostů prostřednictvím poznání jejich specifických potřeb

 • zvýšení atraktivity zaměstnání v oboru cestovního ruchu

 • nárůst investic

 • synergie veřejného sektoru ve prospěch cestovního ruchu

 • přizpůsobení vzdělávacích programů v oblasti cestovního ruchu změnám v tomto oboru

 • motivace Francouzů k cestování po Francii

Prostřednictvím ankety byla oslovena i široká veřejnost, která tak předložila pracovním týmům nápady a návrhy na rozvoj cestovního ruchu ve Francii.


Cestovní ruch je nejdůležitější hospodářské odvětví Francie se 7,4 % HDP, 12 miliardami EUR čistého zisku a 2 milióny pracovních míst.