Loira na kole: poslední úsek až k ústí řeky

Published on 29 Červenec 2016
Loira na kole: poslední úsek až k ústí řeky 45250 Briare fr

Trasa Loira na kole/La Loire à Vélo se každým rokem rozšiřuje. Jeden z posledních úseků na východ od Orléans prodloužil cyklotrasu ze Sancerre až k ústí řeky do oceánu. Na konec to je celkem 800 km cyklostezek podél řeky Loiry, které jsou dostupné i rodinám s dětmi.  

Briare - Châteauneuf-sur-Loire: nový úsek až k ústí řeky 

Posledních šedesát kilometrů trasy vede mezi Briare a Châteauneuf-sur-Loire. Briare je známé místo říční turistiky, najdete tu slavný mostní kanál Pont-Canal, po kterém lodě přeplouvají přes řeku Loiru po mostě, a Châteauneuf-sur-Loire je zase významný přístav na Loiře.

Stezka vede podél divokého toku řeky Loiry. Projedete vinicemi oblasti coteaux du Giennois (AOC) a pak se od řeky vzdálíte do vesnice St Brisson-sur-Loire, kde údolí nad řekou vévodí majestátní faudální hrad. Dále pojedete kolem zámku Gien, kdysi rezidence dcery Ludvíka XI., který dnes vystavuje sbírky z historie lovu  a přírody. Ve městě najdete také slavou porcelánku s muzeem výroby zdejší fajánse.

Zpět se připojíte k toku řeky a po chvíli jej zase opustíte ve vesnici Sully-sur-Loire, což je vstupní brána do oblasti zařazené na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako Údolí Loiry/Val de Loire. Prohlídněte si zdejší impozantní středověkou pevnost, bývalé sídlo hrabat ze Sully, která je ještě dnes obklopena vodou a masivními hradbami!

O pár kilometrů dál objevíte románské umění v benediktinském opatství Saint-Benoît-sur-Loire a také nejvýznamější památku západního křesťanského umění -  karolínskou oratoř z Germigny-des-Prés, vytvořenou některým z příbuzných Karla Velikého.

Tento nový úsek končí v Châteauneuf-sur-Loire kde je přístav na Loiře a také muzeum.  Dále lze pokračovat do Orléans, které proslavila Jana z Arku, a pokud budete chtít, můžete dojet až k Atlantiku (St Brévin-les-Pins).

Informace k tématu

Related videos

 
 

Sponsored videos

 
 
 
 

Další články

Náš tip