Koronavirus 2019-nCoV: situace ve Francii

Published on 12 Březen 2020
Koronavirus 2019-nCoV: situace ve Francii

Zprávy o aktuální situaci a preventivních opatřeních na ochranu a bezpečnost všech ve Francii jsou denně aktualizovány ministerstvem zdravotnictví. 

Informace lze také nalézt (ve francouzštině) na stránkách francouzské vlády: Gouvernement / Info Coronavirus zde >>.

Turisté

Vzhledem k vývoji situace ve Francii a v Evropě a v souladu s doporučením Evropské komise Francie od 15. června ruší veškerá omezující opatření na vnitřních evropských hranicích (pozemních, leteckých i námořních), která byla přijata v boji proti pandemii Covid-19. Stejně tak česká vláda zrušila omezení pro návrat turistů z Francie zpět do ČR, cestování do Francie je tak opět možné bez jakýchkoliv překážek.
Od 15. června mohou osoby z evropského prostoru (členské země EU, Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu) volně vstupovat na francouzské území bez omezení.
Omezení (karanténa) nadále trvají pro osoby cestující ze Spojeného království. Osoby přijíždějící do Francie ze Spojeného království absolvují po příjezdu 14-denní karanténu.
Od 1. července Francie začne postupně a individuálně otevírat i vnější hranice Schengenského prostoru podle epidemiologické situace v daných zemích.

Zároveň Francie od 25.července uplatňuje zesílenou kontrolu na hranicích. Ze 16 zemí, kde je virus silně v oběhu, není možné přicestovat Francie bez prokázání negativního PCR testu před nástupem do letadla nebo po příjezdu.
• Jedná se o následujích 16 zemí: JAR, Alžírsko, Bahrajn, Brazílie, SAE, USA, Indie, Izrael, Kuvajt, Madagaskar, Omán, Panama, Peru, Katar, Srbsko, Turecko.
• Pro následující země je PCR test povinný 72h před odjezdem : SAE, USA, Panama a Bahrajn. Cestující musejí prokázat negativním výsledkem před nástupem do letadla do Francie jinak jim nebudě umožněn nástu na palubu.

 • Pro ostatní země z toho to seznamu je PCR test povinný po příjezdu ihned po výstupu z letadla. 

Vstup na francouzské území pro země, kde vje virus silně v oběhu, je možný pouze ze závažných vyjmenovaných důvodů, zejména pro francouzské občany a osoby, které ve Francii bydlí.

Co se zámořských území týče:

 • Martinik,  Guadeloupe,  Sv. Bartoloměj,  Sv. Martin,  La Réunion : cestování s výhradně neodkladným účelem bylo zrušeno 22. června. Karanténa zrušena 10. července. Pro cesty na tyto sotrovy z kontinentální Francie se zavádí pro osoby starší 11 let povinnost předložení negativního testu Covid-19 ne staršího než 72 hodin před odjezdem. Test PCR je proveden zdarma při předložení platné letenky. 
 • Francouzská Polynésie : zrušení karantény od 15. července a otevření hranic Polynésie mezinárodnímu turismu pro všechny země, zavádí se povinnost předložení negativního testu Covid-19 ne staršího než 72 hodin před odjezdem + předložení potvrzení o registraci do systému Etis.pf.
 • Nová-Kaledonie : lmezinárodní lety na Novou Kaledonii jsou pozastaveny od 20. března do 31. července.
 • Guyane a Mayotte - zůstávají v oranžové zóně a omezení platí nejméně do 30. října.
 • Další informace na stránkách Ministerstva zahraničí >> , FAQ ohledně omezení na hranicích zde >>

Informace v případě zrušení nebo změny data cesty:
    Air France (odkaz zde)
    SNCF (odkaz zde)
    Thalys (odkaz zde)
    Eurostar (odkaz zde)

Opatření na území Francie

Po období omezení pohybu od 17. března do 10. května platí na francouzském území nová uvolněná opatření. 

Platná opatření se vztahují na francouzské území v zelené zóně. V oblastech Mayotte a Guyane, které se nacházejí v oranžových zonách platí navíc další opatření.Prefektové jednotlivých departementů mohou rozhodnout o uplatnění dalších zpřísňujících opatření v případě, že jejich departement má jinou barvu než zelenou.

Mapa zelených a oranžových zón dle francouzské vlády zde >>.

 • Od 20. července je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách pro všechny osoby starší 11 let. Povinnost nosit roušky platí zejména pro
  hotely
  restaurace
  obchody a obchodní centra
  krytá tržiště (+ některé venkovní trhy dle rozhodnutí prefekta)
  muzea, památky
  nádraží a letiště
  krytá sportoviště
  kostely a motlitebny
  knihovny, banky, nemocnice, úřady apod.Seznam těchto míst je k dispozici na stránkách ministerstva zdravotnictví.
 • Od 31. července byla byla povinnost nosti roušky rozšířena o místa, o kterých rozhodne prefekt každého z departementů podle lokálního vývoje situace. Týká se to některých čtvrtí Paříže  a mnoha dalších francouzských měst (Marseille, Lyon, Nice, Toulouse a další). Detailní informace k dispozici u jednotlivých prefektrur.
 • Od 28. srpna je z rozhodnutí pařížské prefektury povinná rouška ve všech veřejných prostorech pro pěší v Paříži a v některých částech departementů  Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine a Val-de-Marne. Běžci a cyklisti roušku nosti nemusejí.
 • Nenošení roušky může být postihováno pokutou 135 EUR, v případě opakování přestupku do 15 dnů se pokuta zvyšuje na 1500 EUR.
 • Roušky jsou povinné ve veřejné dopravě. Cestující, kteří necestují společně mausejí dodržovat do největší vzdálenosti.
 • Roušky jsou povinné v taxi a vozidlech s řidičem.
 • Zrušeno omezení pohybu na celém území: je možné cestovat po celém území včetně zámořských oblastí bez derogačního osvědčení.
 • Otevření parků a zahrad, jezer, pláží a vodních ploch
 • Muzea a památky na celém území jsou otevřené - povinnost nosit roušku.Zábavní parky a venkovní zábavní parky, dostihová závodiště a stadiony jsou otevřené, maximální počet návštěvníků 5000 osob. Stejně tak divadla a koncertní sály jsou v provozu s kapacitou max 5000 osob a dodržování vzdálenosti.
 • Sdružování, schůze nebo aktivity ve veřejném prostoru nebo ve venkovním veřejném prostoru pro více než 10 osob je třeba hlásit u prefektta departementu, aby bylo garantováno respektování nezbytných opatření.
 • Kina, dětské tábory, herny mají otevřeno. 
 • Restaurace, bary a kavárny, momo oranžových zón, otevřely od 2. června a uplatňují dodržování hygienických opatření (vzdálenost mezi stoly, omezení počtu osob u jednoho stolu na 10 osob, povinná rouška pro personál i klienty, když nesedí u stolu).
 • Hromadná ubytovací zařízení (turistické rezidence, prázdninové vesničky, kempy) v zelené zóně jsou otevřené a uplanují bezpečnostní pravidla pro zajištění. Pro hotely platínová hygienická nařízení, která zajistí bezpečnost pro klienty.
 • Sportovní akce, festivaly a shromáždění s účastí více než 5 000 osob jsou zakázány nejméně do 30. října. Do té doby jsou akce s účastí více než 5 000 osob povolené jen ve venkovních prostorách a v uzavřených prostorách za splnění speciálních sanitárních opatření.
 • Pořádání veletrhů bude bez omezení možné od 1. listopadu s přísným dodržováním hygienických pravidel a povinnou rouškou.
 • Individuální sportování a kolektívní sporty jsou povolené s dodržováním opatření pro každou kategorii aktivity. Bojové sporty jsou do začátku září zakázané.
 • Diskotéky jsou do odvolání zavřené.
 • Trajekty na Korsiku již mohou přistávat bez omezení počtu pasažéru ale za přísných hygienických opatření. Co se zastavení nebo kotvení ve vodách zámořských departementů a území - ostrovy Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon a Wallis-et-Futuna, doporučuje se postupovat podle povolení vydaných zástupcem státu v těchto územích. Od 11. červenece jsou povolené říční plavby.
 • V září bude vyhodnocena situace ohledně diskoték a zámořeských plaveb.

Nejčastěji kladené dotazy ohledně Covid-19 a odpovědi na ně na stránkách vlády na odkaze zde >>

Jaké jsou preventivní pokyny pro omezení šíření nákazy?

Jednoduchá opatření na ochranu vašeho zdraví a zdraví vašeho okolí:

 •     Pravidelně a často si mýt ruce.
 •     Kašlat a kýchat do rukávu nebo kapesníku.
 •     Při zdravení si nepodávat ruce a vyhnout se polibkům
 •     Používat jednorázové kapesníky

Aktualizace: 27. 8. 2020