Mont Saint-Michel se opět stal ostrovem

 • Mont Saint-Michel

  © CRT Normandie / Dietmar Feichtinger Architectes / SBP © S.Lorkin-Anibas Photography

  Mont Saint-Michel

  © CRT Normandie / Dietmar Feichtinger Architectes / SBP © S.Lorkin-Anibas Photography

 • Mont-Saint-Michel

  © CRT Normandie / Dietmar Feichtinger Architectes / SBP © S.Lorkin-Anibas Photography

  Mont-Saint-Michel

  © CRT Normandie / Dietmar Feichtinger Architectes / SBP © S.Lorkin-Anibas Photography

 • Mont Saint-Michel

  © CRT Normandie / F. Godard

  Mont Saint-Michel

  © CRT Normandie / F. Godard

Mont Saint-Michel se opět stal ostrovem Grande Rue 50170 Le Mont-Saint-Michel fr

Zázrak světového kulturního dědictví Mont Saint-Michel se zálivem se ocitl po 10 letech stavebních prací ve svém původním přírodním rámci.  Od letoška se Hora sv. Michala vždy při vysokém přílivu stane na několik hodin opravdovým ostrovem.

Během století a lidským přičiněním se kolem Hory začaly usazovat sedimenty. Moře se pomalu stahovalo, pevnina a louky se slanou půdou se šířily. Parkoviště na úpatí hradeb působilo jako cizí prvek v krajině. A přeci to bylo právě toto přímořské okolí, které přimělo středověké mnichy usadit se tady a vystavět zde jednu z nejmimořádnějších staveb církevní architektury. 

Mezinárodní experti došli k jasnému závěru: pokud by se nepodnikly žádné kroky, kolem roku 2040 by byl  Mont Saint-Michel obklopen loukami se slanou půdou.

Aby tento poklad lidstva zůstal chráněnou památkou pro budoucí generace a pro turisty z celého světa, rozhodly se Evropa, Francie, Normandie a Bretaň jednat společně.

Ochrana významného památného a turistického místa 

Znovunabytí přímořského charakteru Mont Saint-Michel, iniciovaného v r. 1995 studiemi a v r. 2005 započaté stavebními pracemi, je jednou z nejoriginálnějších kulturních operací v Evropě. Staveniště má velký cíl: přetvořit do původního stavu krajinu, která je jedním z nejvýznamnějších míst lidské civilizace a obnovit přístup k místu v duchu velmi šetrného překlenutí zálivu.

Přehrada na řece Couesnon

Nová přehrada na řece Couesnon dodává vodě dostatečnou sílu aby mohla odplavit usazeniny daleko od Mont Saint-Michel. Mimo svoji hydraulickou funkci působí přehrada také jako nový návštěvní cíl v blízkosti Hory a představuje se jako umělecké dílo a styčné místo pro veřejnost. 

Přechod mezi pevninou a sklaním ostrohem

Projekt valorizuje přechod mezi pevninou a Mont Saint Michel se zcela obnoveným poznávacím okruhem. Nová recepce a informace, nový příjezd, nový způsob dopravy - vše bylo důkladně promyšleno aby hora zůstala přístupná široké veřejnosti. 

Lávka k překonání vodní plochy

Realizovaná různorodá díla sloužící ku znovunabytí přímořského charakteru Mont Saint Michel jsou úzce spjata s hledáním spojitosti krásy místa a technické funkčnosti. Toto citlivé architektonické sblížení předkládá v jednotlivých dějištích operaci dlouhotrvajícího rozvoje zaměřenou na záliv a opatství, jak dosvědčuje architekt lávky Dietmar Feichtinger: «Sblížení je především cesta než zastávka, potřebný čas, než se dostanete k tomuto "jinde" , ztraceném na mořském horizontu […]. Hlavní geometrii díla od pevniny až k hoře tvoří nepřetržitý a plynulý pohyb».

Nové parkoviště vzdálené od hory

Nové parkoviště je vzdáleno 2,5 km od skalního ostrohu a nachází se na pevnině. Z parkoviště a od Turistického informačního centra jezdí zdarma kyvadlová doprava a vede tu také pěší stezka přes novou  lávku, která návštěvníky dovede až k hoře. Kyvadlová doprava vysadí cestující ve vzdálenosti 400 m od hory z důvodu nerušeného výhledu na Mont Saint Michel a na záliv. 

Ostrovem jak mávnutím kouzelného proutku

Pokud koeficient přílivu přesáhne hodnotu 110, hora se stane ostrovem. Úpatí hradeb stojí ve vodě a skalní ostroh je odstřižen od přístupových cest. Na fenomén, který trvá pokaždé pouhých několik hodin se muselo počkat přes 130 let.

Skalní ostroh nabízí bezesporu jeden z nejúchvatnějších pohledů na úkaz silného přílivu.

Více informací o projektu znovunabytí přímořského charakteru Mont Saint Michel
Více informací o příjezdu k Mont Saint Michel.