Opatství Mont Saint Michel

 • Opatství Mont Saint Michel

  © CRT Normandie / E. Lorang

  Opatství Mont Saint Michel

  © CRT Normandie / E. Lorang

 • Archanděl Michael vítězící nad drakem - opatství Mont Saint Michel

  © CMN/Alfred Wolf - Tous droits réservés au bureau de la photographie du Centre des monuments nationaux

  Archanděl Michael vítězící nad drakem - opatství Mont Saint Michel

  © CMN/Alfred Wolf - Tous droits réservés au bureau de la photographie du Centre des monuments nationaux

 • Opatství Mont Saint Michel - pohled na východní fasádu

  © CMN/CIM Productions - Tous droits réservés au bureau de la photographie du Centre des monuments nationaux

  Opatství Mont Saint Michel - pohled na východní fasádu

  © CMN/CIM Productions - Tous droits réservés au bureau de la photographie du Centre des monuments nationaux

 • Opatství Mont Saint Michel, místo určené k procházkám mnichů

  © CMN/Étienne Revault - Tous droits réservés au bureau de la photographie du Centre des monuments nationaux

  Opatství Mont Saint Michel, místo určené k procházkám mnichů

  © CMN/Étienne Revault - Tous droits réservés au bureau de la photographie du Centre des monuments nationaux

Opatství Mont Saint Michel L'Abbaye 50170 Le Mont-Saint-Michel fr

Opatství Mont Saint Michel (Hora sv. Michala), od. r. 1874 klasifikované jako historická památka, je klenotem církevní architektury středověku. 

Opatství Mont Saint Michel, přečnívající rozlehlost zálivu, podává svědectví o architektonickém mistrovství středověkých stavitelů. 

Dalekosáhlé dějiny Hory sv. Michala započaly v r. 708, kdy nechal Aubert, opat z Avranches, postavit na Hoře hrobu/ Mont-Tombe svatostánek ku poctě Archanděla. Hora se velmi rychle stala významným poutním místem. V X. století sem přišel řád Benediktinů.

Opatství skýtá 20 místností, mezi nimi předrománskou kapli, románské církevní stavby, gotický celek zvaný  « la Merveille » chór z doby vrcholné gotiky.

Vlivem staletí a z důvodu požárů, poboření, rekonstrukcí, architektonického výběru a fukčních změn se opatství proměnílo do podoby velkého národního románu jehož je obrazem. Opatství je významným poutnickým památným místem.

Opatství, spravované Centrem národních památek, je dnes přístupné veřejnosti. Jeho turistické a kulturní poslání ústí v programu aktivit pro širokou veřejnost: průvodcované prohlídky, koncerty, konference, rodinné prohlídky, školní projekty. Západní terasa neboli nádvoří před opatstvím je ideálním vyhlídkovým místem k obdivu zálivu, zejména v době nejsilnějších přílivů a odlivů. 

Další informace o opatství naleznete na internetových stránkách Centra národních památek.