Newsletter - přihláška
 • Select your language
 • Čeština
 • English
 • Magyar
 • Other languages
 • Francie vyniká tisíci historickými místy s bohatými dějinami, které
  začínají s příchodem primitivního člověka.  Vydejte se ve stopách
  renesančních malířů v údolí Loiry, následujte místa bojů obouch
  světových válek nebo se vydejte do budoucnosti !

 • Románské umění, renesance, klasicismus, surrealismus… Různé francouzské umělecké styly poznamenaly celé epochy.  Poznejte bohatství francouzkých památek: od románských opatství po muzea současného umění kolem gotických katedrál zasazených v krajině a natolik inspirovaly impressionistické malíře !

 • Dějiny Francie jsou dlážděny věhlasnými jmény významných mužů a žen. Rádi byste se dozvěděli více o Johance z Arku, Ludvíkovi XIV. nebo z nedávné doby např. Georges Pompidou? Historické stezky, zámky, zahrady, muzea a památníky vás povedou po stopách těchto význačných osobností.

 • Jaké knihy si přivezete z příštích prázdnin ve Francii? Významná klasická díla francouszké literatury, detektivní romány nebo komiksy vám pomohou nejen k přípravě vaší cesty, ale také během cestování po městech a vesnicích, pří návštěvách zámků a vinic... Následujte průvodce!