V naléhavých případech a při přepadení, krádeži či ztrátě

  • © Atout France/PHOVOIR

    © Atout France/PHOVOIR

  • © Atout France-PHOVOIR

    © Atout France-PHOVOIR

V naléhavých případech a při přepadení, krádeži či ztrátě fr

V naléhavých případech: 

SAMU (Lékařská první pomoc): 15
Záchranáři (policie): 17
Záchranáři (hasiči): 18

Pro případ přepadení nebo krádeže můžete podat trestní oznámení:


- na četnické (gendarmerie) nebo policejní stanici (police), která se nachází nejblíže místa přepadení, 
- u prokurátora (procureur de la République) u soudu prvního stupně (Tribunal de grande instance) v místě napadení nebo u stejného soudu v místě bydliště útočníka, pokud jste jej mohli identifikovat.

Lokální adresy: kde získat kontakt na výše uvedené orgány:
Ve Zlatých stránkách nebo jestliže zavoláte na jednu z informačních linek zřízených k tomuto účelu. 

V případě sporu:


S hotelem, restaurací nebo obchodníkem se obraťte na Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Departementální ředitelství hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele proti podvodům) departementu, v němž spor vznikl. 

Ambasáda a konzulát Vaší země
Na úřady Vaší země se můžete obracet za každých okolností prostřednictvím konzulátu nebo ambasády Vaší země ve Francii. Kontakty na českou ambasádu a konzuláty ve Francii naleznete zde.


Pro případ ztráty:


Dokladů
Oznamte ztrátu na policejním komisařství, které Vám vydá potvrzení o ztrátě. S ním pak zkontaktujte konzulát Vaší země.

Klíčů, nějakého předmětu
Požádejte na policejním komisařství o telefonní číslo služby Ztráty a nálezy.
(Paříž: +33 (0) 1 55 76 20 00)

Automobilu
Podejte trestní oznámení na policejním komisařství, které Vám dá kontakt na sběrné parkoviště pro případ, že byl Váš vůz odtažen policií. 
 
Kreditní karty  
Při ztrátě si kartu nechte co nejrychleji zablokovat u Vaší banky a poté učiňte oznámení na policejním komisařství. 

Zvířete
Kontaktujte Společnost pro ochranu zvířat (Société de protection des animaux).
Tel: +33 (0) 143 804 066     


V případě přestupku z Vaší strany


Pokud se ve Francii dopustíte přestupku, bude vám uložena pokuta nebo jiný postih ve stejné výši jako občanům Francie, ať už se jedná o porušení silničních pravidel, jízdu hromadným dopravním prostředkem bez platné jízdenky, opilost na veřejnosti nebo účast v bitce v bistru.