Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

1.Účastník souhlasí s Pravidly soutěže a uděluje společnosti Atout France, se sídlem se sídlem ve Francii, 79/81 rue de Clichy 75009 Paris, zapsané v obchodním rejstříku soudu v Paříži pod číslem 340 709 211, ve smyslu nařízení  Evropského parlamentu a  Rady  (EU)  č.  2016/679  o ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen Nařízení“) bezplatný souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
-jména a příjmení;
-emailové adresy; 

poskytnutých v rámci Soutěže.

2.Jméno,  příjmení a  emailovou  adresu je  možné pracovat na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto  údaje mohou  být  zpracovány  pro  marketingové  účely Organizátora zejména pro zasílání obchodních sdělení online i offline způsobem. Online způsobem se rozumí zasílání newsletteru o turistických zajímavostech, akcích a tipech do Francie (6-10x ročně), informace o dalších spotřebitelských soutěžích apod.
3.Účastník bere na vědomí, že souhlas ke zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán na dobu neurčitou.
4.Tento souhlas je dobrovolný.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Organizátor, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však vsoučasné době Organizátor nevyužívá.
6.Účastník má podle Nařízení právo:
-vzít  svůj  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  jakýmkoliv  způsobem  zpět, zpětvzetím souhlasu dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než je souhlas Účastníka,
-požadovat po nás informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme,
-vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
-na  účinnou  soudní  ochranu,  pokud  má za  to,  že jeho práva  podle  Nařízení  byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-v případě  pochybností  o  dodržování  povinností  souvisejících  se  zpracováním osobních  údajů  obrátit  se  na  společnost  nebo  na  Úřad  pro  ochranu  osobních údajů.