Podmínky účasti v soutěži o výlet do Města světla

Podmínky účasti v soutěži o výlet do Města světla

Účast v této soutěži je umožněna osobám starším 18-ti let, kteří mají bydliště nebo trvalý pobyt v České republice. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Atout France a spolupořádajících subjektů, včetně jejich rodinných příslušníků.


Každý účastník se může zúčastnit pouze jednou. Při podezření na opakovanou účast jedné osoby si vyhrazujeme právo tohoto soutěžícího ze soutěže vyloučit. Při podezření na narušení průběhu soutěže manipulací nebo jinými nevhodnými a neférovými prostředky či na základě předložení oprávněných námitek si také vyhrazujeme právo vyloučení ze soutěže či určení náhradního vítěze.


Tato soutěž končí dne 13. dubna 2014.


Výherce bude o výhře informován emailem zaslaným na uvedenou adresu.


Podmínkou účasti na této soutěži je kromě správného zadání křestního jména, příjmení, úplné poštovní adresy a emailu také správná odpověď na soutěžní otázku. Vyhrává autor 150. správné odpovědi. Účastníci, kteří kompletně nevyplní soutěžní formulář, nemohou být přijati do soutěže. U výherce si vyhrazujeme právo ověřit správnost zadaných údajů. Atout France se zavazuje uchovat tyto údaje v tajnosti a nepředávat je třetím stranám.


Účastník potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře je dobrovolné, a o tom, že účastník má právo k přístupu ke svým osobním údajům, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 22 tohoto zákona. Tento souhlas může každý účastník kdykoli písemně odvolat. Účastník poskytnutím svých osobních údajů a vyplněním registračního formuláře výslovně souhlasí s tím, aby v případě, že bude vybrán jako výherce ceny v této soutěži, bylo jeho jméno a příjmení jakož i místo bydliště uveřejněno v reklamních materiálech organizátora soutěže.


Účastníci soutěže vyplněním registračního formuláře současně mohou dát společnostem Atout France, Air France a Groupe Pierre & Vacances Centerparcs souhlas k zasílání informací spojených s prodejními aktivitami, včetně zasílání informací elektronickými prostředky.


Společnosti Atout France, Air France a Groupe Pierre & Vacances Centerparcs přijaly taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich záměně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.


Způsob ochrany přístupu k osobním údajům dálkovým způsobem (internet) je plně v kompetenci každého účastníka soutěže.


Součástí výhry jsou jen služby uvedené v popisu ceny pro výherce. Další služby (jako např. stravování, doprava na/z letiště, pobytová taxa atd.) hradí výherce.


Letenku darovanou společností Air France je třeba vystavit nejpozději 30.09.2014 dle těchto podmínek:  • letenka musí být vystavena maximálně do 30.09.2014

  • letenka musí být rezervována v tarifní třídě N

  • letenku je potřeba zarezervovat nejpozději 30 dnů před odletem, neboť kapacita mist může být obsazena

  • letištní taxy jsou hrazeny organizátorem soutěže, společností ATOUT France

  • výherní letenka je nepřenosná a platí výhradně pro vítěze soutěže a pro jednoho spolucestujícího

  • po vystavení je letenka neměnitelná, nerefundovatelná a nepřeveditelná na ostatní dopravce

  • maximálni doba pro proletění letenky je 6 měsíců

Ubytování věnované společností Groupe Pierre & Vacances v hotelu Adagio City Tour Eiffel je možné vyčerpat nejpozději do 31.03.2015 za těchto podmínek:  • voucher na ubytování je platný od 01.04.2014 do 31.03.2015

  • ubytování je třeba rezervovat nejpozději 2 týdny před požadovaným termínem pobytu

  • rezervace je potvrzena ze strany ubytovatele dle aktuálně volné kapacity

Atout France neručí za kvalitu služeb obsažených v ceně pro výhece.


Předání ceny výherci přísluší Atout France.


Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není možné vyplatit je v hotovosti. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito podmínkami. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně změnit či doplnit kdykoliv pravidla této soutěže anebo ji v závažných případech i bez náhrady zrušit. V případě sporných otázek rozhoduje o nich s konečnou platností soutěžní komise, jmenovaná organizátorem.
Atout France může tyto podmínky během soutěže kdykoliv změnit.Tyto podmínky platí od 12.03. 2014. Atout France – Francouzská agentura na podporu cestovního ruchu, Česká republika.