Označení Tourisme & Handicap

 • Logo Tourisme & Handicap

  © Atout France/Association Tourisme et Handicaps

  Logo Tourisme & Handicap

  © Atout France/Association Tourisme et Handicaps

 • Pláž s infrastrukturou vhodnou pro osoby s postižením.

  © Atout France/Michel Angot

  Pláž s infrastrukturou vhodnou pro osoby s postižením.

  © Atout France/Michel Angot

Označení Tourisme & Handicap

Státem uznané označení Tourisme et Handicap (T&H) podává osobám se zdravotním postižením ucelené, spolehlivé a objektivní informace o přístupnosti turistických míst a vybavení. Označení se zaměřuje na čtyři základní typy postižení (sluchové, mentální, tělesné a zrakové). V neposlední řadě zhodnocuje také úsilí profesionálních pracovníků v turismu, kteří se snaží vytvořit adekvátní služby pro zákazníky se specifickými nároky.  Může být i konkurenční výhodou jak v národním tak v evropském měřítku. 

Kdo může získat označení T&H?

Označení mohou získat profesionálové v turismu a provozovatelé služeb (ubytování, restaurace, turistické cíle, atd....), kteří si přejí přijímat klientelu s hendikepem s ohledem na náročné a státem požadované podmínky. 

Jak si zažádat o označení T&H?

Žádost o udělení označení je dobrovolná a od 10/10/2016 nepodléhá poplatkům. Zájemce se nejprve musí zaregistrovat a poté vyplnit elektronickou žádost. Následuje inspekční návštěva, která prověří, zda daný podnik odpovídá nárokům pro udělení označení, popř. doporučí potřebné změny. Krajská komise, vedená DI(R)ECCTE posléze posoudí žádost a odpovídající posudek inspektora a vydá rozhodnutí o přidělení označení s platností na dobu 5 let. Po uběhnutí této lhůty je možné obnovení udělení označení, podmínkou je provedení kontroly zachování předepsaných kritérií, popř. provedených změn. Označení Tourisme & Handicap může být vydáno pro dva, tři nebo čtyři typy postižení s odpovídajícím symbolem na oficiální značce.