Nízkoemisní zóny ve Francii

 • © Crit-Air.fr / Green Zones GmbH

  © Crit-Air.fr / Green Zones GmbH

 • Kategorie Crit´Air

  © Crit-Air.fr / Green Zones GmbH

  Kategorie Crit´Air

  © Crit-Air.fr / Green Zones GmbH

Nízkoemisní zóny ve Francii

Od července 2016 platí ve Francii nové nízkoemisní zóny. Nízkoemisní zóny, tzv. zóny s omezeným provozem, byly zavedeny z důvodu dlouhodobého snížení emisí (zejména výskytu tuhých znečišťujících látek, tzv. polétavého prachu a oxidu dusíku) a zlepšování kvality ovzduší v postižených oblastech. S okamžitou platností musí být motorová vozidla vjíždějící do nízkoemisních zón vybavena  francouzskou emisní plaketou Crit'Air. Motorová vozidla jsou zařazena do jednotlivých kategorií a obdrží posléze odpovídající emisní plaketu, kterou je třeba vylepit na čelní sklo vozidla. Tato povinnost se vztahuje i na vozidla se zahraniční SPZ!

Nízkoemisní zóny

Spolu se zavedením emisní plakety byly vytvořeny nízkoemisní (ekologické) zóny - tzv. zóny s omezeným provozem (ZCR - Zones à circulation restreinte).

Zřizování těchto zón je v pravomoci jednotlivých obcí stejnětak jako rozhodnutí, jaká vozidla které Crit’Air kategorie a v jakém časovém úseku budou moci do zóny vjíždět. O tom informuje doplňková tabule pod značkou nízkoemisní zóny. Pokud není upřesněno jinak, zákaz vjezdu platí od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. V současné době mohou v nízkoemisních zónách jezdit vozidla všech 6 kategorií, což se ale v následujících letech změní. 

Dlouhodobým cílem je povolit vjezd pouze ekologickým vozidlům a vozidlům znečišťujícím životní prostředí zcela minimálně. K dnešnímu datu platí nízkoemisní zóny v Paříži, Lyonu a v aglomeraci Grenoble. 

Nízkoemisní zóna Paříž

Nízkoemisní plaketa a ekologická zóna byly nejprve zavedeny v Paříži. Jedná se o oblast centrálního území města Paříže až po městský okruh périphérique. Na tento městský okruh se ustanovení již nevztahuje. Již v červenci 2015 byl zakázán vjezd starším nákladním vozům a autobusům na území Paříže. Od července 2016 to platí i pro osobní vozidla. Od 1. ledna 2017 musí být každé motorové vozidlo vjíždějící do zóny s omezeným provozem v Paříži vybaveno emisní plaketou. Další informace o nízkoemisní zóně Paříž

Nízkoemisní zóna Grenoble

V aglomeraci Grenoble platí od 1. listopadu 2016 obecní zákon o ochraně ovzduší, který je srovnatelný s ekologickými zónami. To znamená, že motorová vozidla vjíždějící do aglomerace Grenoble a používající dálnic kolem Grenoblu musí být vybavena francouzskou emisní plaketou Vignette Crit'Air. Další informace o nízkoemisní zóně Grenoble 

Nízkoemisní zóna Lyon

Koncem roku 2016 byla v Lyonu a v sousedním Villeurbanne zavedena zóna s omezeným provozem. Další informace o nízkoemisní zóně Lyon

Nízkoemisní zóny v dalších francouzských městech

Lille

Také v Lille bude brzy zavedena emisní plaketa Crit'Air. Původně bylo plánováno zavedení emisní plakety již v únoru 2017 kvůli zvýšenému výskytu škodlivin v ovduší. Protože se ale počasí zlepšilo a výskyt škodlivin v ovzduší se snížil, zavedení emisní plakety bylo odsunuto na později.

Štrasburk

Štrasburk plánuje zavedení nízkoemisní plakety od podzimu 2017. V současné době je rozhodováno o formě plakety, tzn. buď permanentní jako v Paříži nebo pouze v určité době jako v Lyonu nebo v Grenoblu. 

V příštích letech je zavedení nízkoemisních zón plánováno v následujících francouzských městech:

 • Avignon
 • Arras
 • Annemasse
 • Bordeaux
 • Cannes
 • Clermont-Ferrand
 • Champlan
 • Côte Basque-Adour
 • Dunkerque
 • Dijon
 • Epernay
 • Faucigny, Glières, Bonneville
 • Grenoble (zavedeno)
 • Lyon (zavedeno)
 • Lille (plaketa bude v brzké době zavedena)
 • Le Havre
 • Montpellier
 • Paříž (zavedeno)
 • Remeš/Reims
 • Rouen
 • Saint Etienne
 • Štrasburk (zavedení na podzim 2017)
 • Saint Maur-des-Fossés
 • Toulouse
 • Vallée de la Marne

 

Aktualizováno 3.4.2017