Nízkoemisní zóna Lyon

 • Označení nízkoemisní zóny

  © Green-zones.eu GmbH

  Označení nízkoemisní zóny

  © Green-zones.eu GmbH

 • Kategorie francouzské emisní plakety Crit´Air

  © Green-zones.eu GmbH

  Kategorie francouzské emisní plakety Crit´Air

  © Green-zones.eu GmbH

Nízkoemisní zóna Lyon lyon fr

Koncem roku 2016 zavedlo město Lyon sporadickou nízkoemisní zónu, která zahrnuje území města Lyon a předměstí Villeurbanne. Sporadická znamená, že nízkoemisní zóna bude aktivována až při určitém stupni znečištění ovzduší. V Lyonu tak mohou platit dle denního aktuálního stupně znečištění různé zákazy vjezdu

Střídavá doprava

Při dosažení odpovídajícího stupně znečištění ovzduší platí v nízkoemisní zóně střídavá doprava. To znamená, že v lichý den smějí jezdit pouze vozidla s koncovým lichým číslem SPZ a sudých dnech automobily se sudým koncovým číslem SPZ.  

Střídavá doprava začíná platit v případě, že znečištění ovzduší přesáhne mezní hodnoty:

 • Stupeň smogového alarmu D2: oxid uhličitý 400µg/m³ (po 3 po sobě následující dny), 240µg/m³ ozon (po 2 po sobě následující dny), 80µg/m³ tzv. polétavý prach (po 2 po sobě následující dny)
 • Stupeň smogového alarmu D3: oxid uhličitý 400µg/m³ (po 5 po sobě následujících dnech), 240µg/m³ ozon (po 4 po sobě následující dny), 80µg/m³ tzv. polétavý prach (po 4 po sobě následující dny)

Zákaz vjezdu pro určitá vozidla

Při vyhlášení smogového alarmu stupně D2 smějí jezdit pouze vozidla s plaketou Crit'Air kategorie 0, 1, 2, 3 bez ohledu na sudou nebo lichou SPZ. Vozidla zařazená do kategorie 4, 5 a 6 smějí vyjet podle pravidel střídavé dopravy (v sudý kalendářní den auta s koncovým sudým číslem SPZ a naopak). Při vyhlášení smogového alarmu stupně D3 smějí jezdit vozidla s plaketou Crit'Air kategorie 0, 1 a 2. Pro všechna další vozidla platí pravidla střídavé dopravy. Celkový zákaz jízdy pak platí pro všechny osobní automobily s technickým průkazem vydaným před 1.1.1997, pro nákladní auta s technickým průkazem vydaným před 1.10.2001 a dvoustopá vozidla s technickým průkazem vydaným před 1.6. 2000.

Hranice nízkoemisní zóny Lyon (ZCR)

Nízkoemisní zóna Lyon zahrnuje celkové městské území Lyonu a Villeurbanne, s výjimkou následujících ulic a dopravních komunikací

 • Boulevard Laurent Bonnevay
 • Boulevard Pierre Sémard
 • Boulevard péripherique Nord
 • dálnice A7, A6, A42
 • příjezd k Parc Relais de Vaise (přes Quai Sedaillan, Quai du Commerce, Quai de la Gare d'Eau, Rue de Saint-Cyr, Rue du 24 mars 1852)
 • příjezd k Parc Relais de Vaise směrem z Boulevard Péripherique (přes Rue Bourgogne a Rue du 24 mars 1852)
 • příjezd k Parc Relais de la Soie směrem z Boulevard Laurent Bonnevay (přes RD 517, Rue Léon Blum, Rue de la Soie a Rue de la Poudrette)
 • silnice z dálnice A7 na parkoviště u nádraží Lyon-Perrache

 

Emisní plaketa Crit'Air

Ku vjezdu do aktivované nízkoemisní zóny Lyon jsou řidiči povinni vybavit svoje vozidlo emisní plaketou Vignette "Crit'Air". Pokud není vyhlášen smogový alarm, mohou v oblasti nízkoemisní zóny jezdit veškerá (k běžnému provozu připuštěná) vozidla i bez plakety Crit´Air. S platností od 1. 1. 2017 (pro vozidla se zahraniční SPZ od 1.2. 2017) musí mít každé vozidlo pohybující se v aktivované nízkoemisné zóně Lyon  tuto plaketu. Plaketu si lze objednat na www.certificat-air.gouv.fr (angl.). Lyon je po Paříži a Grenoblu třetím městem ve Francii, které zavedlo nízkoemisní zónu. Celkem 25 dalších francouzských měst bude v dalších měsících a letech následovat. V Evropě je na 230 měst, ve kterých platí podobná vyhláška, v některých z nich již po 20 let.

 

Další informace informace o nízkoemisních zónách a zónách ochrany ovzduší ve Francii

 

 

 

Náš tip