Nízkoemisní zóna Grenoble

 • Dopravní značení nízkoemisní zóny

  © Crit-air.fr - Green-Zones GmbH

  Dopravní značení nízkoemisní zóny

  © Crit-air.fr - Green-Zones GmbH

 • Kategorie francouzské emisní plakety Crit´Air

  Kategorie francouzské emisní plakety Crit´Air

Nízkoemisní zóna Grenoble grenoble fr

Zóna ochrany ovzduší v aglomeraci Grenoble

V aglomeraci Grenoble, čítající 49 obcí, platí od 1. listopadu 2016 obecně závazná vyhláška o ochraně ovzduší, která může být ztotožněna s nízkoemisní zónou (ZCR, Zone à circulation restreinte/ zóna s omezeným provozem).

Oblast "zóny ochrany ovzduší" v aglomeraci Grenoble zahrnuje území o rozloze 600 km². Tato vyhláška platí na všech veřejných komunikacích, okresních silnicích a dálnicích na tomto území. Povinnost emisní plakety Crit'Air Vignette se z tohoto důvodu vztahuje i na dálnice, které vedou do Grenoblu popř. protínají město:

 • na severu na A48 od mýta Voreppe
 • na jihu na A51 od mýta Le Crozet/Vif
 • na západě A41 od mýta Crolles
 • A480, která protíná Grenoble 

Aglomerace Grenoble se zónou ochrany ovzduší nemá status města, proto zde nestojí běžné dopravní značky nízkoemisní zóny (značky ZCR).

Nízkoemisní zóna Grenoble

Ve městě Grenoble je od 1. ledna 2017 zřízena nízkoemisní zóna, která zahrnuje centrum města. Odpovídající zóna je zřetelně vyznačena odpovídajícím dopravním značením. Zákaz provozu v nízkoemisní zóně se prozatím vztahuje pouze na lehká užitková vozidla do 3,5 t s technickým průkazem vydaným do 30.9.1997 a na nákladní vozy s technickým průkazem vydaným do 30.9.2001.

Opatření při překročení limitu znečištění ovzduší v aglomeraci Grenoble

V případě, že v aglomeraci Grenoble překročí naměřené hodnoty znečištění ovzduší daný limit, bude vyhlášen smogový alarm. Bude oznámen formou sdělení na elektronických informačních tabulích a v místním rozhlasovém a televizním vysílání a v denním tisku. Vyhlášený smogový alarm platí vždy od vyhlášení do 15 hodin následujícího dne.

Pokud smogový alarm trvá 5 nebo více po sobě následujících dnů, pak se v provozu smějí pohybovat pouze vozidla s plaketou Crit'Air kategorie 0-5. Od 7. dne po vyhlášení smogového alarmu je povolen provoz vozidlům s plaketou Crit'Air kategorie 0-3, vozidla s plaketou Crit'Air kategorie 4 a 5 nesmějí vyjet vůbec.

 

Dále platí: od 2. dne po vyhlášení smogového alarmu se všeobecně snižuje nejvyšší povolená rychlost o 20km/h na všech okresních silnicích, rychlostních komunikacích a dálnicích (normálně 90/110/130 km/h). Současně bude v těchto dnech nabídnuto snížení cen jízdného na místní veřejnou dopravu a parkovného na P+R. Od 7. dne smogového alarmu je pak veškerá veřejná doprava v aglomeraci Grenoble zdarma.

Aktuální denní hlášení - smogový alarm a omezení v dopravě v Grenoblu

Nízkoemisní zóny (ZCR) a zóny ochrany ovzduší (ZPA) ve Francii

 

Emisní plaketa Crit'Air

 

Ku vjezdu do nízkoemisní zóny Grenoble jsou řidiči povinni vybavit užívané vozidlo emisní plaketou Vignette "Crit'Air". S platností od 1. 1. 2017 (pro vozy se zahraniční SPZ od 1. 2. 2017) musí být každé vozidlo pohybující se v nízkoemisné zóně Grenoble označeno touto plaketou. Plaketu si lze objednat na www.certificat-air.gouv.fr (angl.). Grenoble je po Paříži druhým městem ve Francii, které zavedlo nízkoemisní zónu. Celkem 25 dalších francouzských měst bude v dalších měsících a letech následovat. V Evropě je na 230 měst, ve kterých platí podobná vyhláška, v některých z nich již po 20 let.