Kouření, požívání alkoholických nápojů...

  • © Atout France/ PHOVOIR

    © Atout France/ PHOVOIR

  • © Atout France/ PHOVOIR

    © Atout France/ PHOVOIR

  • © Atout France/ PHOVOIR

    © Atout France/ PHOVOIR

Kouření, požívání alkoholických nápojů... fr

Nařízení o zákazu kouření vstoupilo v platnost 1. února 2007 (Úřední list č. 265 ze dne 16. listopadu 2006)

Ve Francii podlehne každý rok 66 000 osob následkům užívání tabákových výrobků a 5 000 osob se stane obětí pasivního kouření. S ohledem na tuto skutečnost oznámila francouzská vláda v roce 2006 své rozhodnutí zakázat užívání tabákových výrobků na veřejných místech. 
Nařízení č. 2006-1386 ze dne 15. listopadu 2006 stanovilo podmínky uplatňování zákazu kouření v místech určených pro veřejné použití.

Vstoupilo v platnost ve dvou fázích:

 -  1. února 2007 bylo zakázáno kouření ve všech uzavřených a krytých prostorách přístupných veřejnosti, na pracovištích, ve zdravotnických zařízeních, ve všech hromadných dopravních prostředcích a ve všech prostorách základních a středních škol (včetně vnějších prostor, např. školní dvůr) veřejného i soukromého typu a dále v zařízeních určených pro mladistvé a jejich vzdělávání a ubytování.

 - 1. ledna 2008 bylo definitivně zakázáno kouření v restauracích, nočních podnicích, kasinech a barech. 

Francouzský zákon (informace ve francouzštině) Ve stavu opilosti je zakázáno se pohybovat (i pěšky) na veřejných cestách. Podle zákona ze dne 10. ledna 1991 je zakázáno vnášet alkoholické nápoje do všech zařízení určených k provozování fyzických a sportovních aktivit.

Francouzský zákon (informace ve francouzštině) Je přísně zakázáno užívat omamné látky, včetně tzv. lehkých drog, a dovážet je do Francie.