Francouzské dějiny v epochách

 • Kresby v jeskyni Chauvet

  © Wikimédia Commons

  Kresby v jeskyni Chauvet

  © Wikimédia Commons

 • Amfiteátr v Arles

  © Atout France/PHOVOIR

  Amfiteátr v Arles

  © Atout France/PHOVOIR

 • Tapisérie Dáma s jednorožcem

  © Wikimédia Commons - Unknown

  Tapisérie Dáma s jednorožcem

  © Wikimédia Commons - Unknown

 • Zámek Fontainebleau

  © Wikimédia Commons _ Carolus

  Zámek Fontainebleau

  © Wikimédia Commons _ Carolus

 • Artisanat de tranchée poilus au travail guerre de 1914-18

  © Wikimédia Commons / public domain

  Artisanat de tranchée poilus au travail guerre de 1914-18

  © Wikimédia Commons / public domain

 • Lidový ples ve Francii

  © Wikimédia Commons / Raminagrobis

  Lidový ples ve Francii

  © Wikimédia Commons / Raminagrobis

Francouzské dějiny v epochách

Francie vyniká tisíci historickými místy s bohatými dějinami, které začínají s příchodem primitivního člověka.  Vydejte se ve stopách renesančních malířů v údolí Loiry, následujte místa bojů obouch světových válek nebo se vydejte do budoucnosti !

Jeskyně s prehistorickými stopami a galorománské památky


Věnujete se sběru zkamenělin nebo se chcete dozvědět více o cromagnonském člověku? Od XIX. století jsou aktivně prohledávaná prehistorická místa ve Francii nezapomenutelnou cestou v čase. Od  Lascaux v údolí Vezery v Dordogne (Unesco) po jeskyni Chauvet-Pont d’Arc v Ardèche- skalní kresby a rytiny vás zavedou po stopách našich předků až k počátkům civilizace.
Upřednostňujete antiku ? Francie oplývá významnými pozůstatky, které připomínají velikost římské říše : obdivujte Pont du Gard, nejvyšší římský akvadukt na světě (Unesco), zúčastněte se slavností  feria v amfiteátru v Arles nebo se ponořte do dějin hrdinů v tisíciletém městě v Maison Carrée v Nîmes.

Od středověkého feudalismu po absolutistickou královskou moc Grand Siècle


Pád římské říše byl počátkem středověku a Franské říše, kdy nastoupil na trůn Chlodvík, jehož náhrobní sochu lze spatřit v  Bazilice Saint-Denis. Zatímco se rytíři se podíleli na křížových výpravách, poutnící putovali do Santiaga de Compostela - dnes skýtají  tyto cesty spoutu možností k objevení míst zapsaných na seznamu UNESCO.  Středověká města a pevnosti se rozvíjely všude po Francii, jako např. město plantagenetů v Mans, hrady Coucy a  Pierrefonds v Pikardii a také hrad a opevnění města Carcassonne (Unesco).
Po stoleté válce (1337-1453) začaly hrady pomalu ztrácet svůj obranný charakter. Začala doba renesance, poznamenaná objevením Ameriky a vynálezem knihtisku. François I. přenesl dvůr do údolí Loiry, kde dodnes svědčí zámky Chambord, Azay-le- Rideau nebo Amboise o znovuzrození umění a kultury.
Za doby Ludvíka XIV. byla absolutistická monarchie na vrcholu rozkvětu. Na zámku Versailles pověřil král slunce architekta Vaubana vymyšlením pevností, jež by ochránily hranice království. Tyto pevnosti (citadela v Besançonu a v Blaye, nová města Longwy nebo Mont-Dauphin,…) jsou zaneseny v UNESCO jako světové dědictví lidstva.

Od prvního do druhého císařství


Počátek XIX. století je ovlivněn vítezstvími Napoleona I., je symbolizován  Vítězným obloukem na Champs-Elysées. V Paříži se také nachází císařův hrob, k vidění v Invalidovně. Od roku 1852 do roku 1870 vládli Francii jeho synovci: Když císařovna Evženie slavnostně otvírala čínské muzeum na zámku Fontainebleau a nadchla se pro Baskicko a Biarritz, Napoléon III. pověřil barona Haussmanna transformací Paříže v moderní město. 

Světové války XX. století


Od r. 1914 do r. 1918 a náledovně od r. 1939 do r. 1945 se odehrály dvě světové války na francouzské půdě.  Památník v Caen na Vzpomínkovém okruhu v Somme,  Památník Charlese de Gaullea v Colombey-les-Deux-Eglises, stopy po bitevních polích, vojenské hřbitovy a  památníky jsou, stejnětak jako vzpomínkové cesty, zřízeny a upraveny proto, aby se nezapomělo na tato bolestná léta.

XXI. století : moderní a futuristické


Třetí tisíciletí se rezolutně obrací k budoucnosti:  Je to doba technického pokroku, kterou lze sledovat v Cité des Sciences et de l’Industrie v Paříži, pak pokračovat dobýváním vesmíru v  Cité de l’Espace v Toulouse, pozorováním hvězd s vědci na Pic du Midi v Pyrenejích. Nejhezčí francouzské stavby jsou zviditelněny v projekci ve 3D, např. jako v Lyonu během Svátku světel.
Moderní architektura se vyjadřuje stavbami velkolepých děl po celé Francii:  muzeum Louvre-Lens koncipované architekty japonské kanceláře Sanaa, Muzeum evropské a středomořské civilizace (MuCEM) slavnostně otevřené v  Marseille v r.  2013, nebo budoucí  Centrum vinařské kultury v Bordeaux.