Burgundské Climats, vinice zapsané v UNESCO

 • Clos Vougeot

  © Bourgogne Tourisme / Alain Doire

  Clos Vougeot

  © Bourgogne Tourisme / Alain Doire

 • Hospic v Beaune

  © Stock photo © nikitje

  Hospic v Beaune

  © Stock photo © nikitje

 • Batratrství rytířů Tastevin v průvodu během slavnosti sv. Vincenta

  © BIVB / DR

  Batratrství rytířů Tastevin v průvodu během slavnosti sv. Vincenta

  © BIVB / DR

 • Náměstí Libération v Dijonu

  © Office de Tourisme de Dijon - Atelier Dumoulin

  Náměstí Libération v Dijonu

  © Office de Tourisme de Dijon - Atelier Dumoulin

Burgundské Climats, vinice zapsané v UNESCO 11 rue des Forges 21000 Dijon fr

Burgundská vína jsou známá po celém světě: Gevrey chambertin, Pommard, Meursaut, všechna pocházejí z na světě jedinečného území s četnými vinicemi. Ty se v Burgundsku nazývají climats a v r. 2015 se jim dostalo pocty v podobě zápisu na seznam památek UNESCO.

«Mluvíme-li v Burgundsku o climats, nezvedáme očí k nebi, ale sklopíme je k zemi.» Slavný francouzský novinář Bernard Pivot tak výborně popsal 1247 vinařských parcel, které se rozkládají na svazích vinařských podoblastí Nuits-Saint-Georges a Beaune.

Typický burgundský pojem climat pochází z XVI. stol., ve skutečnosti se vztahuje na území spojené s vinnou révou, pozemek a vinařské umění místních vinařů. Vinařské mikroregiony vytvářejí  60km mozaiku s víny různorodého charakteru, který je určován:

 •  druhem půdy
 •  sluneční expozicí 
 •  nadmořskou výškou
 •  sklonem svahu vinice
 •  odrůdou vinné révy

Tisíciletá tradice

Za  2000 let vytvořila geologie a expozice místa s příznačnou identitou. Člověk a příroda spojili svoje síly ku stálému zlepšování konečného produktu a dali vzniknout historickým stavbám a původním slavnostním tradicím.

Stavební památky

Vápenec v půdě také přispívá k utváření krajiny, měst a vesnic. Nejhezčí příklad? Osobitý styl historického hospicu v Beaune anebo velkolepý palác des États de Bourgogne v Dijonu.

Lidská práce

Každé víno pocházející z určité climat, se vyznačuje vlastním charakterem v hierarchii burgudských crus. Patří sem i lidská práce.

O kterých lidech hovoříme? O cisterciáckých mniších a bratřích z Cluny, kteří byli prvními výrobci vína a původci klášterních tradic, jež dodnes určují koloběh života vinařů. 

Tradice, které pokračují

Již po staletí stojí v kalendáři četné slavnosti a svátky. Světově proslavená dražba vína z hospicu v Beaune nebo vinařská slavnost Sv. Vincenta (v XIX. stol. byla oslavou spolupráce sousedních vesnic) jsou akcemi napevno vtisknutými do základu burgundských tradic.  

Zvláštní názvy

Každé climat zde nese vlastní název, jehož někdy natolik bájný původ sahá až do středověku. V těchto pojmenováních se také odráží umístění, půda, expozice. «Romanée» tak znamená blízkost bývalé římské cesty. «Montrachet» znamená v překladu chybějící vegetace na vrcholku kopce.

Vzor pro vinařský svět

Celosvětově se burgundské vinice vyznačují snahou spojit víno a k němu patřící území. Zápis na seznam památek UNESCO tak potvrzuje, že Burgundsko - které vyrábí 3 % světové produkce - se stalo vzorem teritoriálního vinařství, jenž je kopírováno četnými vinařskými zeměni na celém světě, např. na Novém Zélandě. 

Related videos

 
 

Sponsored videos

 
 
 
 

Náš tip