Bezpečnost na horách a pojištění

  • © Atout France/PHOVOIR

    © Atout France/PHOVOIR

  • © Atout France/PHOVOIR

    © Atout France/PHOVOIR

Bezpečnost na horách a pojištění

Dodržování několika jednoduchých pravidel zajistí Vám i Vašemu okolí pohodový pobyt bez nehod.

Bohužel, nehody a úrazy se nestávají jen ostatním...

Každý profesionál Vám potvrdí, že hory jsou zrádné. Většina lidí si totiž myslí, že toto prostředí dobře zná, ale bohužel to většinou nebývá úplně pravda. V horských a vysokohorských podmínkách je důležité zbytečně neriskovat, a nevystavovat tak stejnému nebezpečí ani ty, kteří by Vám v případě potřeby přišli na pomoc.  

Zde je několik rad a doporučení pro Vaši bezpečnost při pobytu v horách v zimním období:

1.    V každém případě Vám doporučujeme před cestou uzavřít pojištění léčebných výloh v zahraničí pro případ úrazu na francouzských sjezdovkách. Důkladně se seznamte s výší pojistného krytí, protože zejména zásahy vrtulníku a komplikované operace by mohly svou výší přesáhnout pojišťovnou garantované limity.

Pokud se Vám stane úraz, okamžitě volejte záchrannou službu, kterou informujte o Vašem pojištění. Nezapomeňte kontaktovat také asistenční službu Vaší pojišťovny, jejíž operátoři Vám podají přesné informace o tom, jak postupovat a jaké formuláře vyplnit, aby Vám mohla být výše zaplacené částky po návratu do ČR proplacena, nebo na kterého partnerského lékaře se obrátit, abyste se vyhnuli placení ošetření na místě.
 
Pro jízdu ve volném terénu mimo sjezdovky, ve snowboardových areálech a skiparcích Vám doporučujeme uzavřít pojištění rizikových sportů, pozor to neplatí na místech, kde je lyžování a snowboarding výslovně zakázán.  
  
Některá střediska nabízí pojištění v ceně skipasu, které zpravidla zahrnuje převoz ze sjezdovky do nemocnice, základní ošetření a pod. Je dobré si vše ověřit a předem se seznámit s podmínkami a výší pojistného krytí, což platí zejména pro výjezdy mimo sjezdovku.
 
POZOR: ne všechny české pojišťovny poskytují pojištění, které by krylo náklady spojené se zraněním způsobeným ve volném terénu mimo sjezdovky!
Záchrana lyžaře mimo vyznačené trasy a sjezdovky může vyjít velice draho, zkomplikovat finanční situaci zraněného a zatížit jeho rodinu do konce života. Před výjezdem do volných terénů proto uzavřete připojištění buď před odjezdem, nebo na místě ve středisku a důkladně se seznamte s jeho podmínkami.

2. Dodržování několika základních pravidel Vám i Vašemu okolí zpravidla zajistí pohodový pobyt bez nehod a úrazů.

• Vždy se chovejte rozumně, respektujte pokyny horské služby a neriskujte
• Respektujte hory
• Buďte obezřetní
• Dobře si připravte a zkontrolujte vybavení a jeho nastavení
• Nic neponechávejte náhodě
Tato doporuční platí pro všechny druhy aktivit a sportů. Běžky a zejména volné terény mohou představovat daleko větší rizika než ostatní sporty.

3. Pokud jste příznivci freeridu, dbejte zvýšené opatrnosti a zejména uzavřete na místě ve středisku pojištění, které kryje úrazy způsobené ve volném terénu (vyšší riziko úrazu). Na náročné freeridy by Vás vždy měli doprovázet francouzští horští vůdci a lyžařští instruktoři (zejména ve Vallée Blanche v Chamonix), u nichž se můžete informovat ohledně pojištění pro provozovaný druh rizikové aktivity. 
Před výjezdem do volného terénu je dobré vybavit se přístrojem pro vyhledávání obětí lavin (ve Francii tzv. ARVA - Appareil de recherche des victimes d'avalanches), s jehož pomocí nejen najdete své zraněné kamarády v případě neštěstí, ale urychlíte tím i své zachránění, pokud se Vám něco přihodí (nejen lavina, ale i ztráta orientace, mlha apod.). Mnoho středisek je dnes vybaveno tréninkovými zónami určenými pro nácvik používání těchto přístrojů. Pokud se na sjezd volným terénem vydáváte s průvodcem, je toto vybavení již zahrnuto v ceně stejně jako pojištění. 
Freerideři, ale i běžkaři nebo pěší turisté, alpinisté atd., dodržujte proto tato základní pravidla pohybu mimo sjezdovky:  

• Nevyjíždějte bez doprovodu profesionálního lyžařského instruktora nebo horského vůdce.
• Před odjezdem se seznamte s předpovědí počasí a možnými lavinovými riziky v oblasti, kam se chystáte, a respektujte varování místní horské služby
• Nezapomeňte:
     
- ARVA - tzv. pípák (přístroj, který při pádu laviny umožňuje najít lyžaře a turisty zasypané pod sněhem) je naprosto nezbytný. Přesvědčte se, že správně funguje, má nabité baterie a naučte se ho používat
      - sněhovou lopatu (skládací model) je další z bezpečnostních nástrojů, který byste neměli opomenout.
      - teleskopickou sondu, která doplní lavinové vybavení 
      - zejména ve špatném počasí - sněžení, mlha, bouřka - se můžete velmi snadno ztratit. Proto si nezapomeňte mapu a buzolu nebo GPS, pokud máte. Připravte se na možnost, že v terénu strávíte noc: náhradní teplé oblečení, 2 aluminiové termofólie na osobu, jídlo, výhřevná tělíska (např. malý předmět obsahující tekutou směs, která se při zlomení nebo jiném zvláštním pohybu začne zahřívat).
      - v oblasti, kde je pokrytí signálem, představuje mobilní telefon jeden z nejdůležitíších záchranných prostředků. Nezapomeňte si ho vzít s sebou a před odchodem řádně nabít baterii.

4. Při jízdě po sjezdovce nebo mimo ni řádně dbejte bezpečnosti své i okolních lyžařů a respektujte pravidlo, že přednost má ten před Vámi, ať jede jakoukoliv rychlostí. Středně zdatný lyžař se za normálních podmínek po upravené sjezdovce pohybuje rychlostí zhruba 60 km/h a více, případné srážky proto mohou mít velmi bolestivé následky. Naučte se kontrolovat svou rychlost a nacvičte si zastavení na krátkém úseku nebo náhlou změnu směru jízdy. Je dobré nosit helmu.

5. Dodržujte pokyny správců lyžařské oblasti a Horské služby při uzavření některé ze sjezdovek (např. při nebezpečí pádu lavin nebo při nedostatku sněhu, výskytu proláklin v ledovci apod.), nezůstávejte na sjezdovkách po jejich uzavření a nevydávejte se do oblastí označených jako nebezpečné. 

6. Věnujte pozornost tabulím s aktuální předpovědí počasí na hřebenech. Tabule bývají nejčastěji umístěny v konečných stanicích lanovek a zpravidla informují o teplotě v dané nadmořské výšce i rychlosti větru. Nezapomeňte, že při rychlosti větru necelých 8m/s vnímáte teplotu okolí -13°C, ačkoliv teploměr ukazuje -1°C.
 
Pozn: Windchill temperature - stupnice větro-zimy
Zjednodušeně řečeno se jedná o teplotu, kterou vnímáme při dané rychlosti větru a teplotě prostředí - neboli: čím víc fouká, tím větší je nám zima. Krátká tabulka pro ilustraci, která ukazuje, jakou teplotu vnímáme při naměřené skutečné teplotě v závislosti na rychlosti větru (ve °C):
Vítr v km/h Vítr v m/s  Teplota  vnímaná při naměřené hodnotě +4°C Teplota  vnímaná při naměřené hodnotě -1°C Teplota vnímaná při naměřené hodnotě  -7°C Teplota vnámaná při naměřené hodnotě  -12°C Teplota vnímaná při naměřené hodnotě -18°C

9

2,5 +3 -3 -9 -14 -21
18 5 +2 -9 -16 -23 -29
28 7,8 -6 -13 -21 -28 -38
37 10,3 -8 -16 -23 -32 -39
46 12,8 -9 -18 -26 -34 -42
55 15,3 -11 -19 -28 -36 -45
65 18,1 -12 -20 -29 -37 -46
74 20,6 -12 -21 -29 -38 -47
 
7. Při celodenním pobytu na sjezdovce si zajistěte dostatečný příjem tekutin (zejména ve vyšších nadmořských výškách) a používejte kvalitní sluneční brýle, pokrývku hlavy (zabráníte úpalu) a opalovací krém. Nepřeceňujte své síly a lyžování v celé oblasti (zejména pokud zahrnuje několik středisek a několik stovek kilometrů sjezdovek) si rozdělte do celého pobytu a první den lyžujte jen s mírou. Předejdete tak zbytečné únavě i případným zraněním z únavy z prvního dne (často po celé noci v autě na cestě), pobyt si užijete a domů si povezete jen krásné vzpomínky.
 
8. Při lyžování s sebou vždy mějte doklad totožnosti.
 
9. Dětem do 3 let se nedoporučuje pobyt ve vysokých nadmořských výškách zejména ze zdravotních důvodů (rychlé zdolávání převýšení lanovkou atd). Pokud chcete cestovat s miminkem, poraďte se předem s lékařem, zda to jeho zdravotní stav dovoluje, a seznamte se s případnými riziky, která pobyt malého dítěte v horách může přinést. 
 
Na horách se říká, že informovaný člověk má hodnotu dvou...přemýšlejte o tom a chovejte se zodpovědně.
Malá rada na konec: před odchodem vždy někomu sdělte plán své cesty.