10 nejdůležitějších dat z historie katedrály Notre Dame

  • © Svetlana SF - shutterstock

    © Svetlana SF - shutterstock

  • © Atout France - Phovoir

    © Atout France - Phovoir

  • © Atout FrancePHOVOIR

    © Atout FrancePHOVOIR

10 nejdůležitějších dat z historie katedrály Notre Dame

V pondělí 15. dubna 2019 se oči celého světa upínaly ke katedrále Notre-Dame, kterou zachvátily plameny. Ačkoliv hořela několik hodin, fasáda a základy zůstaly nedotčené. Nejnavštěvovanější památka v Evropě každý rok přivítá 13 milionů návštěvníků a tato « velká dáma », jak se jí francouzsky říká, se zapsala nejen do srdcí lidí, ale i do dějin. Podívejte se na 10 důležitých dat, která poznamenala dějiny této památky zařazená na seznam světového dědictví UNESCO.

1163: položení základního kamene

Za vlády Ludvíka VII. v roce 1160 rozhodl pařížský biskup Maurice de Sully o stavbě majestátní katedrály v Paříži na počest Panny Marie, na místě a katedrály Saint-Étienne na ostrově île de la Cité. Král, národ a církev podpořili tento projekt a základní kámen byl položen o 3 roky později v roce 1163.

1239: cenná relikvie

Přestože katedrále ještě nebyla dokončena, už v ní byl uložen svatý poklad přivezený Sv. Ludvíkem – Kristova trnová koruna. Speciální ceremonie doprovodila představení této relikvie Pařížanům.

1272: klenot gotického stylu

Po sto letech prací byla katedrála dokončena. Ve francouzštině pochází z této dlouhé doby, po kterou se muselo čekat na to, až bude katedrála dostavěna, i výraz „čekat 107 let”. V té době byla jednou z největších západních katedrál a představovala už tehdy opravdový klenot gotického umění.

1789: Chrám Rozumu

Katedrála Notre-Dame byla symbolem moci a za Francouzské revoluce byla hodně poškozena. Poklad byl vyrabován, sochám posráženy hlavy nebo byly úplně zničeny, věž rozmontována…Zbavena své církevní funkce pak sloužila jako Chrám rozumu (pozn. kostel určený pro státní náboženství, které vzniklo během Velké francouzské revoluce, s cílem nahradit křesťanství) a potom i jako sklad vína. Padly i návrhy na její zbourání a prodej kamenů. Nicméně nakonec katedrála toto bouřlivé období přestála. 

1804: Korunovace Napoleona I. 

Poté, co byla v roce 1802 Notre-Dame navrácena katolickému náboženství, stala se v roce 1804 dějištěm korunovace Napoleona I. francouzským císařem z rukou papeže PiaVII. Od mše po korunovaci trval ceremoniál přes 5 hodin a byl zvěčněn na jednom z nejslavnějších pláten v Louvru „Napoleonova korunovace” od Jacques-Louis Davida.

1831: Victor Hugo za záchranu

Po Revoluci, po poničení a díky nezájmu Pařížanů se katedrála téměř rozpadá. Victor Hugo, který tuto památku miloval, se rozhodl vzát jí hold ve své knize Zvoník od Matky Boží/Notre-Dame de Paris. Svět tak katedrálu znovu objevuje v novém světle a dokonce se lidé postarají o to, aby se jí dostalo renovací, které tolik potřebuje.

1844: Věž Viollet-Le-Duc

Obrovské stavební a renovační práce probíhaly pod vedením Eugène Viollet-Le-Duca. Zapálený architekt katedrále vrátil její majestátnost tím, že jí dal známé chrliče, chiméry a jiné sochy. Rozhodl také o stavbě nové věže na střeše, inspirované katedrálou v Orléans. Po 20 letech prací tak katedrála dostala podobu, kterou jsme znali před nedávným požárem. A byla to právě tato věž nad křížením, která všem utkvěla v paměti, když se při požáru 15. dubna 2019 zřítila.

1944: "Magnificat" za osvobození

Od dobytí Paříže za Stoleté války v roce 1437 oslavovali Pařížané všechna svá vítězství na náměstí před katedrálou. V 15. století stejně jako v roce 1918 tu zpívali skladbu „Te Deum” jako hymnu oslav a vítězství. Ale 26. srpna 1944 na oslavu osvobození tu zazněl „Magnificat”.

1991: zápis na seznam památek světového dědictvíUnesco

Tak jako jiné pařížské budovy na nábřeží Seiny je i katedrála Notre-Dame zapsaná na seznam památek světového dědictví UNESCO, který ji zařazuje mezi architektonická veledíla a dělá z ní referenční stavbu gotické architektury. 

2019: výjimečný plán na rekonstrukci

V roce 2019 slaví katedrála 850 let od dokončení. Zatímco prochází renovací, stává se sama aktérem svých dějin během požáru, který ji zbavil střechy. Opravy by měly trvat nekolik let, ale velká část uměleckých děl byla zachráněna a základy katedrály nebyly poškozeny. Díky velké mobilizaci ve Francii i v zahraničí se katedrála připravuje na novou etapu své historie s výjimečným plánem na rekostrukci.