Regionální přírodní parky

 • Korsika-výhled na Cap Corse

  © Atout France- Rober Palomba

  Korsika-výhled na Cap Corse

  © Atout France- Rober Palomba

 • © ATOUT FRANCE/Pascal Gréboval

  © ATOUT FRANCE/Pascal Gréboval

Regionální přírodní parky 75000 Paris fr

Na území Francie je jich celkem 45, představují 13 % území, 3 706 obcí a zaujímají rozlohu větší než 7 milionů hektarů, obývanou více než 3 miliony obyvatel. Ochrana přírodního, kulturního a lidského bohatství je základním pilířem rozvoje regionálních parků.

Regionální park je venkovské obydlené prostředí, oceňované na národní úrovni pro svou vysokou, nicméně křehkou kulturní a krajinářskou hodnotu. Jeho základem je projekt opírající se o trvale udržitelný rozvoj a založený na ochraně a zhodnocování kulturního a přírodního dědictví. Projekt ochrany a rozvoje prostředí je konkrétně vyjádřen listinou závazků jednotlivých obcí a také státu.

 

Poslání, která jsou stanovena Dekretem a která usměrňují činnost regionálních parků, se týkají ochrany a správy kulturního a přírodního dědictví a zařizování území a také se dotýkají ekonomického a sociálního rozvoje s cílem zajistit odpovídající kvalitu života na těchto územích. Parky zprostředkovávají široké veřejnosti kontakt s přírodou. Používají pedagogické přístupy a názorně vysvětlují problémy životního prostředí. Přispívají také do výzkumných programů podporujících vznik nových pracovních procesů a akčních metod.

 

Správa území parků je založena na třech pilířích:

 • teritoriální působnost, v rámci charty vypracované na 12 let; obnovitelná
 • kompetence rozdělené mezi stát a regiony
 • vůle přesvědčovat, spíš než nutit, informacemi, akcemi a školením ke změnám chování.

Informace k tématu

Náš tip

Zajímavost