Regionální přírodní park na Korsice

  • Přírodní rezervace Scandola se nachází na západní straně ostrova, mírně na sever od Porta nad zálivem Girolata. Toto vyjímečné místo sestává z 2000 ha území na souši i ve vodě. Místo : RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA (CORSE DU SUD (2A) > CORSE )

    © Regionální přírodní park na Korsice / rezervace Scandola

    Přírodní rezervace Scandola se nachází na západní straně ostrova, mírně na sever od Porta nad zálivem Girolata. Toto vyjímečné místo sestává z 2000 ha území na souši i ve vodě. Místo : RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA (CORSE DU SUD (2A) > CORSE )

    © Regionální přírodní park na Korsice / rezervace Scandola

Regionální přírodní park na Korsice

Ostrov krásy v celé své nádheře.

145 korsických obcí se zúčastnilo projektu zhodnocení a zachování přírodního dědictví na «Ile de Beauté».

 

Možnosti pěších túr jsou na území o rozloze 350 510 ha (40 % plochy Korsiky) jsou téměř nekonečné.

 

Důraz je zde kladen také na soulad fauny a flóry a na poznávání různých ekosystémů v jednotlivých zónách: potoky, rybníky, hory, průsmyky, jezera, sady s kaštany a olivovníky, jehličnaté lesy, křoviny a pláže, zátoky.  Každé místo má svojí vlastní vůni a ráz, což vytváří bohatou paletu možností volnočasových a sportovních aktivit.

Rozmnožují se tu mnohé živočišné druhy - od muflonů po jeleny, želvy….

 

Cestu za krásami Korsiky obohatí jistě také zajímavé budovy, obce a akce spojené s dávnými tradicemi.