Přírodní regionální park na Korsice

  • Zapsána na Seznam přírodního dědictví lidstva UNESCO, přírodní rezervace Scandola se nachází na západní straně ostrova, mírně na sever od Porta nad zálivem Girolata. Toto vyjímečné místo ochraňuje přes 2000 hektarů území na souši i ve vodě. Místo : RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA (CORSE DU SUD (2A) > CORSE )

    Zapsána na Seznam přírodního dědictví lidstva UNESCO, přírodní rezervace Scandola se nachází na západní straně ostrova, mírně na sever od Porta nad zálivem Girolata. Toto vyjímečné místo ochraňuje přes 2000 hektarů území na souši i ve vodě. Místo : RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA (CORSE DU SUD (2A) > CORSE )

    © Přírodní regionální park na Korsice / rezervace Scandola

Přírodní regionální park na Korsice

Ostrov krásy v celé své nádheře.

145 korsických obcí s přidalo k projektu zhodnocení a zachování přírodního dědictví na « Ostrově krásy ».

Park se rozkládá na 11 územích, možnosti pěších výletů jsou tak téměř nekonečné.

Samotná trvanlivost, soulad fauny a flóry, poznávání různých ekosystémů v jednotlivých zónách : potoky, rybníky, hory, průsmyky, jezera, sady s kaštany a olivovníky, jehličnaté lesy, křoviny nebo také pláže, zátoky –  tato různá prostředí rozdílně voní a samozřejmě vypadají a dávají nám tak možnosti k mnohým aktivitám.

Rozmnožují se tu mnohé živočišné druhy - od muflonů po jeleny, přes želvy ….

Cestu za krásami Korsiky ozvláštní určitě také zajímavé budovy a konající se akce spojené s dávnými tradicemi.