Historie a aktivity ve volné přírodě v Národním parku Mercantour

  • © Atout France/Martine Prunevieille

    © Atout France/Martine Prunevieille

Historie a aktivity ve volné přírodě v Národním parku Mercantour 06660 Saint-Etienne-de-Tinée fr

Výjimečné přírodní prostředí se vysvětluje vzájemnou blízkostí hor a moře a také klimatickými vlivy, které jsou zároveň středozemní, alpské i kontinentální. To vše přispívá k unikátní biodiverzitě prostředí národního parku.

Biologická rozmanitost, nádhera a pestrost krajiny, zachovalá příroda a také kulturní a historické bohatství přispěly k tomu, že území dostalo v roce 1979 označení „Národní park“.
Fauna a flóra parku Mercantour, které zaujímají biotopy od olivových hájů po horské pastviny, od modřínových lesů po zasněžené horské štíty, je tak bohatá a pestrá, že je raritou i v měřítku celé planety. Masiv Mercantour je jediný francouzský vysokohorský národní park, kde se nacházejí všechna vegetační patra. Národní park Mercantour, vzdálený pouze hodinu od moře, je unikátním a zachovalým přírodním klenotem. Nacházejí se zde štíty vyšší než 3 000 m n. m. i četné ledovce a každé z šesti údolí má svůj osobitý ráz!

V srdci Národního parku se nachází Údolí zázraků, Vallée des Merveilles: archeologické naleziště s více než 30 000 skalními malbami je pozůstatkem posvátných rituálů, které se zde odehrávaly v prehistorickém zemědělském a pasteveckém období 2 500 před naším letopočtem. Sem pastevci přicházeli zvěčnit svou pohanskou víru.

Několik turistických túr, které byste neměli vynechat:
- Vallée de la Vésubie: okruh Trecolpas / středně náročná turistická trasa s nástupem v Boréonu – převýšení +500/-500 – délka 4 h.
- Vallée de la Roya: Vallée des Merveilles – Údolí zázraků / středně náročná turistická trasa s nástupem v Tende – převýšení +1 000/-1 000 – délka 8 h.
- Vallée de la Tinée: Baisse du Druos / středně náročná turistická trasa s nástupem v lyžařském středisku Isola 2000 – převýšení +600/-600 – délka 4 h.

Zajímavost