Citadela v Calvi

 • Citadela v Calvi

  © OMT Calvi

  Citadela v Calvi

  © OMT Calvi

 • Citadela v Calvi

  © OMT Calvi

  Citadela v Calvi

  © OMT Calvi

 • Citadela v Calvi

  © OMT Calvi

  Citadela v Calvi

  © OMT Calvi

 • Oratoire

  © OMT Calvi

  Oratoire

  © OMT Calvi

Citadela v Calvi Route de la Citadelle 20260 Calvi fr

Špetka dějin...

500 let pod nadvládou Janovské republiky...

Barbarské nápory v V. stol. zničily Calvi, které bylo tehdy pouhou vesnicí pod skalou. Město vzniklo za doby nadvlády Pisánské republiky.

V XIII. stol. bojovali pánové ze Cirnaca o město a mys. Giudice di Cirnaca zde obklíčil Giovanninelliho, pána z Nebbia, který se ukryl na mysu, kde také vzniklo první opevnění horního města. Mezi lety 1242 1272  se střídalo vítežství a porážky. Rozezlení obyvatelé Calvi požádali v r. 1278 Janovany o ochranu, kteří pak začali budovat citadelu. 

 

Calvi dlouho odolávalo obléhání výpravou Alfonse V. Aragonského, ale  v r. 1420 bylo dobyto. O rok později, poté co se obyvatelstvo Calvi dozvědělo o porážce Aragonce u města Bonifacio, se vzbouřilo a pobilo zde umístěnou španělskou vojenskou posádku. Vůdce povstání Pietro Baglioni  si při této příležitosti vysloužil přídomek«libertà». Calvi zůstalo vždy věrné Janovanům:  "Civitas Calvi semper fidelis" (Město Calvi vždy věrné).

"Civitas Calvi semper fidelis" "la ville de Calvi toujours fidèle"

V r. 1453 převzala nadvládu nad Calvi a zbytkem Korsiky janovská banka sv. Jiřího. V této době byla postavena solná věž (sloužila jako skladiště soli) a vybírala se zde solná daň.

Interaktivní návštěva jednoho z nejhezčích míst na Korsice 

Objevte toto místo...každý podle svého

 • Pro dospělé: Turistická kancelář v Calvi nabízí prohlídku citadely s audioprůvodcem již několik let. V rámci modernizace byly staré audiprůvodce vyměněny za přístroje nové generace s velmi snadným ovládáním. 

Jazyky: francouzština, angličtina, němčina, italština  - vše je doplněno plánkem s 11 informačními body na prohlídkovém okruhu.

Během prohlídky uslyšíte tradiční hudbu, která doplňuje dějiny této janovské pevnosti a seznámíte se s osobnostmi, které město proslavily (Kryštof Kolumbus, admirál Nelson…Laurent Giubega, Napoleonův kmotr), prohlídka je tak atraktivní i dojemná.  

Celý systém nabízí uživateli nezávislost, ať při sledování prohlídkového okruhu nebo při toulkách malebnými uličkami.

 • Pro děti: honba za pokladem na trase prohlídky citadely s audioprůvodcem ve formě stopované, min. s jedním přístrojem vybaveným MP3.

Věková kategorie: děti 7 až 14 let (jednotlivci i skupiny); celoročně (během otevírací doby turistické informační kanceláře).
Jazyk: pouze francouzština
Cena: 4 €

 • Pro skupiny a jednotlivce:

- Asociace průvodců Calvi-Balagne: prohlídky s oficiálním státem uznaným průvodcem, prohlídky pro děti a dospělé 
Jazyky: francouzština, angličtina, němčina, italština, ruština a korsičtina
- Bianconi Scuperta: prohlídky s dobou trvání 2 hod. 30 min.
Jazyky: francouzština a angličtina

V turistické informační kanceláři si můžete zakoupit průvodce o památkách. 

Informace a rezervace

Office de tourisme de Calvi
Andrée Sinibladi
Port de plaisance
20260 Calvi
Tel. : + 33 (0)4 95 65 16 67 - přímá linka: + 33 (0)4 95 65 92 91

Informace k tématu