Výstava Návštěvníci Versailles 1682-1789 na zámku ve Versailles

Od 24 Říjen 2017 do 25 Únor 2018
  • Nicolas de Lagillière - po r. 1715

    Nicolas de Lagillière - po r. 1715 - © Château de Versailles, Dist. RMN / Jean-Marc Manaï

    Nicolas de Lagillière - po r. 1715

    Nicolas de Lagillière - po r. 1715 - © Château de Versailles, Dist. RMN / Jean-Marc Manaï

Výstava Návštěvníci Versailles 1682-1789 na zámku ve Versailles Place des armes 78000 Versailles fr

Ve spolupráci zámku Versailles a Metropolitního muzea umění vznikla výstava Les visiteurs de Versailles 1682-1789/ Návštěvníci Versailles 1682-1789. Výstava se koná ve Versailles od 24. října 2017 do 25. února 2018 a poté v New-Yorku od 9. dubna 2018 do 29. července 2018.

 

V době králů

Zámek Versailles patří s 10 miliony návštěvníků mezi nejvíce navštěvované historické památky na světě. Palác a zahrady ve Versailles přitahovaly veřejnost již doby, kdy byl lovecký zámeček, původně postavený Ludvíkem XIII., přestavěn Ludvíkem XIV. na jednu z nejpřepychovějších rezidencí v Evropě. Na přání krále měly být její brány otevřeny všem. 

Francouzští a zahraniční cestovatelé, princové a velvyslanci, umělci, spisovatelé a filozofové, architekti a vědci, cestovatelé na «Grand Tour», ti všichni byli spolutvůrci jedinečného kosmopolitního místa Versailles. Někteří se sem vydali aby spatřili krále nebo získali jeho přízeň, jiní zde byli oficiálně přijati samotným panovníkem - v zámku, kde vládla intenzivní diplomatická aktivita. Versailles navštívili představitelé všech kontinentů včetně velvyslance ze Siamu v r. 1686 nebo velvyslance Maisúrského království v Indii v r. 1788.

Každá návštěva byla příležitostí seznámit se s hrdě předváděnými pestrými národními kroji a tradičními obleky a originálními dary. V časopisech a literárních novinách, sloužících jako oficiální paměti, se uchovaly zmínky o nejvýznamějších návštěvách a slavnostech, které pro ně byly uspořádány. 

 

Výstava

Zcela první výstava tohoto druhu zahrnuje na tři sta děl. Představuje návštěvníky zámku v epoše od druhé poloviny XVII. stol. až po dobu Revoluce. V expozici můžete obdivovat malované potréty, bysty, obleky dvořanů, psané průvodce, tapisérie, porcelán ze Sèvres a z Míšně, slavnostní zbraně a tabatěrky. Výstava osvětluje to, co návštěvníci přijíždějící do Versailles pociťovali. Jak byli přijati? Jaký byl jejich názor? Jaké dárky nebo suvenýry so odsud odvezli? Současní návštěvníci tak mohou objevit zámek očima těch, kteří je v dějinách předešli. 

 

Adresa

Château de Versailles
Place d'Armes
78000 Versailles

 

Náš tip

Zajímavost