Picasso-Giacometti v Národním Picassově muzeu - Paříž

Od 01 Říjen 2016 do 31 Leden 2017
  • Picassovo muzeum Paříž

    © Béatrice Hatala - Musée Picasso Paris - Hotel Salé

    Picassovo muzeum Paříž

    © Béatrice Hatala - Musée Picasso Paris - Hotel Salé

Picasso-Giacometti v Národním Picassově muzeu - Paříž 5 Rue de Thorigny 75003 paris fr

Výstava "Picasso-Giacometti" je organizována Národním Picassovým muzeem - Paříž ve spolupráci s Nadací Alberta a Annette Giacomettiových v Paříži, od října 2016 do ledna 2017.

Výstava nastíní formální, přátelské a ikonografické vztahy, které mohli udržovat tito dva významní umělci 20. století.

Tento dialog vychází ze sbírek Picassova muzea a Nadace Giacometti, srovnává přístup, který byli mohli mít Picasso a Giacometti ve víceoborových doménách tvorby: malba, sochařství, grafické umění. Dalším opěrným bodem jsou soukromé archivní fondy těchto dvou umělců.

Adresa

Musée national Picasso-Paris
5 Rue de Thorigny
75003 Paris

Vstupné

Plnocenné vstupné: 12,50 €
Snížené vstupné: 11 €