JEAN LURÇAT. "Au seul bruit du soleil" v Galerii gobelínů v Paříži

Od 04 Květen 2016 do 18 Září 2016
 • Scénografie od Jean-Michela Wilmottea

  © Wilmotte & Associés

  Scénografie od Jean-Michela Wilmottea

  © Wilmotte & Associés

 • Tři slunce, 1960, tapisérie z muzea v Aubusson. Orly, letiště v Paříži

  © Isabelle Bideau

  Tři slunce, 1960, tapisérie z muzea v Aubusson. Orly, letiště v Paříži

  © Isabelle Bideau

JEAN LURÇAT. "Au seul bruit du soleil" v Galerii gobelínů v Paříži 42, avenue des Gobelins 75013 Paris fr

V r. 2016 si připomínáme 50 let od skonu Jeana Lurçata (1892-1966), malíře, básníka, odbojáře, významného renovátora tapisérií a člena Akademie krásných umění.  

Národní mobiliář ve spolupráci s Nadací Jeana a Simony Lurçatových a s Akademí krásných umění (Institut de France) mu věnuje v Galerie des Gobelins/ Galerii gobelínů rozsáhlou výstavu, první v Paříži od r. 1958, jež se tehdy konala v v Národním muzeu moderního umění. 

Výstava odhalí různorodé stránky tvorby Jeana Lurçata, vedoucího představitele hnutí, které se kolem něj utvořilo a sehrálo rozhodující roli v dějinách umění a obrození tapisérie ve XX. století.

Na výstavě znovu objevíme vyjímečného malíře, který zaznamenal velký úspěch v Evropě a v Americe mezi dvěma válečnými obdobími.

Umělec ve své době

Jean Lurçat, svědek a účastník obou světových válek, registrátor známý jako "obnovitel tapisérie" vytvořil přes tisíc předloh pro tapisérie.  

Jeho tkané dílo je nejvýznamnějším ze všech, která nám zanechali umělci XX. stol.

Výstava

Instalace chronologicky následuje  tvorbu umělce, který se rozhodl opustit malířský stojan a věnovat se tapisérii, monumentálnímu umění obsahující kolektivní práci, výrazově nejbližší jeho koncepci o společenském významu umění. 

Umělcův úspěch u velkých sponzorů byl doprovázen uznáním ze strany institucí, které mu zadávaly velká díla. 

Mezi ně patří "Les Illusions d’Icare", první dílo Jeana Lurçata tkané v dílně Gobelins a vyjímečně představené na výstavě v celkovém souboru originálního nábytku pocházejího z  Manufactur v Beauvais a Savonnerie.

Scénografie svěřená Jean-Michelovi Wilmotteovi

Scénografie výstavy byla svěřena architektovi Jean-Michelovi Wilmotteovi, nedávno přijatého do Akademie krásných umění a připomíná dům s ateliérem Jeana Lurçata v ulici Villa Seurat v Paříži, postavený jeho bratrem, architektem André Lurçatem. 

Adresa

Galerie des Gobelins
42, avenue des Gobelins
75013 Paris

Vstupné

Plnocenné vstupné: 18 €
Snížené vstupné: 13 €

Náš tip

Zajímavost