Gauguin alchymista v Grand Palais v Paříži

Od 11 Říjen 2017 do 22 Leden 2018
  • Mahana no atua (Le jour de Dieu)

    Mahana no atua (Le jour de Dieu) - © the Art Institute of Chicago

    Mahana no atua (Le jour de Dieu)

    Mahana no atua (Le jour de Dieu) - © the Art Institute of Chicago

Gauguin alchymista v Grand Palais v Paříži 3 avenue du général Eisenhower 75008 Paris fr

Od 11. října 2017 do 22. ledna 2018 se v Grand Palais v Paříži koná výstava Gauguin alchymista, která přibližuje různá období umělcovy kariéry a jeho děl i jeho schopnost bez ustání posouvat hranice všech materiálů.

Seskupení děl

Výstava je první, která se do hloubky zabývá výjimečně se doplňujícími díly z oblasti malby, sochy, grafiky a dekorativního umění. K této příležitosti byl shromážděn soubor více než 200 děl (celkem cca 55 pláten, 30 keramických děl, 30 soch a dřevěných objektů, 15 vyřezávaných děl, 60 tisků a 35 kreseb). 

Po zakládající výstavě Gauguin uspořádané v roce 1989 se díky spolupráci Art Institute de Chicago – který vlastní významné množství Gauguinových pláten a grafických děl – a Musée d’Orsay – kde mají jednu z největších světových sbírek Gauguinových pláten, keramiky a dřevěných soch – podařilo shromáždit a vystavit v novém světle Gauginovy experimenty na různých materiálech. Výstava ukazuje umělcovo dílo v celé jeho rozmanitosti i ve světle posledních vědeckých výzkumů o technikách a materiálech, které Gauguin používal. 

Tematické okruhy

Celá výstava je tak složená z okruhů, kde se ponoříte do různých technik a metod práce, např:

Okruh « La fabrique des images/továrna na obrazy » je věnován Gauguinovým začátkům, jeho zobrazení moderního života ve stopách Degase a Pissara, prvním opakováním jednoho motivu okolo mrtvé přírody a možností poškození.

« Le grand atelier/velký ateliér » se zaměruje na bretaňské období umělcova života. Pozoroval život v Bretani a přetvářel ho v opakující se motivy v mnoha proměnách (sedící žena, bretonka sedící zády…), zabýval se také studiemi kresby, malby a keremiky.

Okruh « Mythes et réinventions/mýty a jejich znovupoužití » se zaměřuje na zvětšující se mystický rozměr gauguinova díla na Tahiti. Tváří v tvář omezeným materiálním stopám po tahitských kultech si Guaguin vymyslí způsob, jak přetavit tahitskou ústní tradici do plastického vyjádření. Figura ducha mrtvých/Esprit des morts (Buffalo, Albright - Knox Art Gallery), který trápí tahiťanky, se v tomto období objevuje na všech jeho dílech.

Poslední sekce « En son décor/ve svém prostředí » se zaměřuje na Gauguinovu obscesi v dekorativním umění, která se projevila jak v interiérech tak v zachycení bujné přírody (Rupe Rupe, Musée Pouchkine). Umělecké dílo, dům Hiva Oa (la Maison du Jouir) završil jeho hledání primitivního zlatého věku.  Numerické vyjádření v podobě hologramu v Maison du Jouir, který byl představen na výstavě se sochami lemujícími vchod, je závěrem výstavy a seznamuje s posledním umělcovým domovem/ateliérem. Veřejnos tse tak může zcela ponořit do výtvarného atelieru a jeho atmosféry.

V rámci tohoto okruhu najdete i rukopis Noa Noa, který se na veřejnosti vystavuje velmi zřídka.

Adresa

Grand Palais
3 Avenue du Général Eisenhower
75008 Paris

 

Related videos

 
 

Sponsored videos

 
 
 
 

Náš tip

Zajímavost