Francouzský Státní svátek

14 Červenec 2017
 • Ohňostroj 14. července nedaleko Eiffelovy věže

  © CRT PIdf / Gilles Targat

  Ohňostroj 14. července nedaleko Eiffelovy věže

  © CRT PIdf / Gilles Targat

 • Vojenská přehlídka na Champs Elysées ku příležitosti oslav Státního svátku

  © Atout France / Pascal Gréboval

  Vojenská přehlídka na Champs Elysées ku příležitosti oslav Státního svátku

  © Atout France / Pascal Gréboval

 • Ohňostroj na břehu Loiry (Amboise)

  © Atout France / Franck Charel

  Ohňostroj na břehu Loiry (Amboise)

  © Atout France / Franck Charel

Francouzský Státní svátek Avenue Gustave Eiffel 75007 Paris fr

14. července: allons enfants de la patrie... čas oslav!

- "Je to vzpoura?" zeptal se Ludvík XVI. vévody de la Rochefoucauld, který odpověl:
- "Ne Sire, to je revoluce."

To byla varovná odpověď tohoto důvěrníka Ludvíka XVI. vyslovená 12. července 1789! O dva dny později bylo zaútočeno na královskou pevnost Bastille – sloužící jako vězení, která byla symbolem královského absolutistického despotismu.

Národní nadšení vzešlo ze zárodku deklarace práv člověka a občana z 26. srpna 1789. "Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech". Věta s celosvětovým dosahem, kterou se inspirovaly četné západní demokracké vlády a jež se stala součástí jejich ústavy. Není proto překvapující, že Francouzský Státní svátek dne 14. července* je známý po celém světě.

Od r. 1880* se každoročně konají oslavy po celé Francii. Na počest Republiky a za zvuků národní hymny Marseillaisy.

Velkolepá pestrá a živá přehlídka v Paříži

V Paříži vše začíná ráno slavným přeletem bojových nadzvukových letadel Francouzské letecké hlídky. Za ohlušujícího řevu motorů rozervávají ocelová monstra nebe hlavního města na kusy modrého, bílého a červeného kouře a započínají tak vojenskou přehlídku na Champs-Élysées. Úderem 11.hodiny se 4 000 vojáků, policistů v civilu, hasičů a vysokoškoláků vydá za zvuků fanfár na přehlídkový pochod po Champs-Élysées a to za doprovodného potlesku obrovského davu příznivců. 

Z náměstí Étoile až na náměstí Concorde (Svornosti) se průvod pohybuje v sevřeném šiku. Vojenský rytmický krok, republikánské gardy na koních, příležitostné uniformy - této přehlídce je věnována velepřesná organizační péče, neboť je přehlídkou oficiálně největšího významu  – a navíc nejstarší - vojenskou přehlídkou v Evropě.

Hudba na Eiffelově věži

Odpoledne Paříž ožívá přípravami plesů různých městských čtvrtí, které se tradičně odehrávají u požárnických stanic.

Zlatý hřeb Státního svátku? Koncert klasické hudby (zdarma) na Champ-de-Mars (Marsových polích) a ohňostroj. Po setmění interpretuje 250 hudebníků Národního orchestru a Sboru Francouzského radia díla od Mozarta, Verdiho, Berlioze, Wagnera... Také Eiffelova vež neboli železná dáma se před ohňostrojem rozbliká: 35 minut světelné exploze a hvězdného deště před zraky 500 000 uchvácených diváků.

Oslavy po celé Francii...

Monopol na oslavy nevlastní jen Paříž.
Všude ve Francii, i v těch nejmenších vesničkách lidé oslavují a baví se ve znamení sportu, kultury a místní gastronomie.

Venkovský pokrm za doprovodu muziky nebo taneční zábava ukončená ohňostrojem. Dejte si rendez-vous ve stopách cyklistického závodu Tour de France, kde se francouzské vlaječky lemují trasu závodníka s trikolorou který závodí se zbytkem pelotonu. Jaká hrdost zakončit vítězstvím etapu na Grande Boucle... 14. července! 

Celá Francie je na nohou v tento den národního jásotu! Oslavuje se radost ze společného setkání všech generací.

 

*Lidová slavnost původně nazvaná v r. 1790 «Fête de la Fédération». Za Napoleona ztratily veselice 14. července na významu. Až po r. 1880 byl Francouzský Státní svátek slaven 14. července, krom období mezi dvěma světovými válkami.

Náš tip

Zajímavost